BGMF/562-8/2019

Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a Szegedi Biológiai Kutatóközpont részére
Módosító Módosítás dátum
Virág Ágota 2019-09-30 10:08:28
Mező neve Eredeti érték Megváltozott érték
Határozat száma - BGMF/562-8/2019
Határozat címe - Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a Szegedi Biológiai Kutatóközpont részére
Évszám - 2019
Határozat típusa - Engedélyező határozat
Kiadmányozás dátuma - 2019-09-24
Kérelmező címe - 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Létesítmény neve - Biokémiai Intézet; Növénybiológiai Intézet
Tevékenységbe bevont laborok - Biokémiai Intézet • Bakteriális élettan és optimalizáció labor: 427, 448, 450 labor • Lendület Sejtciklus Szabályozás Kutatócsoport: 720, 715, 642 labor Növénybiológiai Intézet • Arabidopsis Molekuláris Genetikai Csoport: 254, 213 és Vitality labor • Molekuláris Fotobioenergetikai Csoport: 120, 122, 126, 152. labor
Biztonsági elszigetelési szint - 2. szint
Környezeti kockázatértékelés - A genetikailag módosított szervezetek felhasználása zárt rendszerben történik, erre kiképzett személyzet által. Mindennemű baktérium- és gombatörzs tenyésztére való előkészítése mikrobiológiai fülkében zajlik. A hulladékok ártalmatlanítása a hulladékkezelési szabályzat szerint folyik. A kész törzseket egyes estekben a munkacsoport együttműködő partnerei is megkapják. A törzsek tökéletesen záródó dupla csomagolásban kerülnek szállításra, ha erre van szükség. Az esetlegesen a környezetbe jutó anyagok detergenssel, szerves oldószerrel vagy nátrium-hypoklorit oldattal tökéletesen semlegesíthetőek. A transzgenikus muslicákat külön, erre a célra kialakított laboratóriumban tárolják és használják, azok altatást követően eutanáziával kerülnek kiiktatásra. A növényház és a növénynevelő kamrák zárt rendszerben üzemelnek, a kísérleteket erre kiképzett, oktatáson részt vett személyzet végzi. A felhasznált növényanyag biztonságos megsemmisítését erre akkreditált szervezet végzi.
Balesetelhárítás - A genetikailag módosított szervezetek kezelése zárt rendszerű laboratóriumokban történik. A hulladékokat, típustól függően, főleg autoklávozással, ritkábban nátrium-hipoklorittal vagy detergenssel ártalmatlanítják, majd a hulladék megsemmisítése elszállítása az érvényes hulladékkezelési szabályok betartásával történik.
Publikus - Igen
Kérelmező neve - z
Engedély típusa - Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozása
Felhasználható szervezet(ek) - Kínai hörcsög (Cricetulus griseus) sejtvonalak (CHO-K1) / Ecetmuslica (Drosophila melanogaster) sejtvonalak és élő állatok (-) / Escherichia coli (-) / Arabidopsis thaliana modell növény (-) / Nicotiana tabacum (-) / Populus alba (-) / Brassica napus (-) / Élesztő (Saccharomyces cerevisiae) (-) / Zöldalga (Chlamydomonas reinhardtii) (-) / Bacillus megaterium (-) / Ralstonia metallodurans (-)
Feltöltött határozat - BGMF_562_8_2019.pdf.pdf
Felelős vezető(k) neve - Dr. Fehér Tamás, Dr. Lipinszki Zoltán, Dr. Szabados László, Dr. Tóth Szilvia Zita
Kapcsolódó határozat - SF/548-25/2013 - Zárt rendszerű tevékenység végzésére szolgáló géntechnológiai módosítást végző létesítmény engedélyezése