TMF/43-19/2015

Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozását engedélyező határozat kiegészítése
Módosító Módosítás dátum
Virág Ágota 2019-10-21 10:52:26
Mező neve Eredeti érték Megváltozott érték
Határozat száma - TMF/43-19/2015
Határozat címe - Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozását engedélyező határozat kiegészítése
Évszám - 2015
Határozat típusa - Engedélyező határozat
Kiadmányozás dátuma - 2015.03.19.
Kérelmező címe - 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Létesítmény neve - Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
Létesítmény címe - 6720 Szeged, Korányi fasor 6.
Biztonsági elszigetelési szint - 2. szint
Környezeti kockázatértékelés - A létesítmény II. elszigeteltségi szinten történő engedélyezését kéri a Szegedi Tudományegyetem, mint kérelmező a dolgozók és a környezet fokozott védelme érdekében. A genetikailag módosított szervezetek felhasználása zárt rendszerben történik, erre kiképzett személyzet által. A génmódosított egerek kockázati besorolás szempontjából nem térnek el az általánosan használt laboratóriumi egerektől, sem patogenitás, sem allergenitás, sem toxicitás szempontjából nem jelentenek kockázatot. Az állatház működési jellemzőiből (zsilipes beléptető rendszer) adódóan nem fordulhat elő, hogy az állattartó dobozók úgy vannak nyitva, hogy egyidejűleg az állatház bejárata is nyitva lenne, így az izoláció megoldható és az elszabadulás kockázata elhanyagolható. Amennyiben a tartódobozból mégis elszabadulna egy egyed, úgy az esetleges kontamináció megelőzésére céljából az állatokat az állatgondozó terminálja. A szabad környezetben ezen állatok elpusztulnak, ezért a környezetre közvetlen veszélyt nem jelentenek. A zárt rendszerű kezelés során a genetikailag módosított organizmusok nem jelentenek semmilyen veszélyforrást. Esetleges kijutásuk a szabályok betartásával könnyen megakadályozható. Szándékos kibocsátást az Intézmény egyik szervezeti egysége sem tervez. Mivel a genetikai módosítások és a módosított élőlények felhasználása nem kibocsátási céllal, hanem alapkutatás céljából és laboratóriumi nagyságrendben folyik, és az ilyenkor szokásos, laboratóriumi munkával kapcsolatos, kitettség hatása az évtizedes tudományos gyakorlatból jól ismert, az egyes eljárásokra vonatkozó részletes kockázatértékelésre nincsen szükség.
Balesetelhárítás - A zárt rendszerű géntechnológiai tevékenységet folytató létesítményben dolgozó személyzet rendszeres balesetvédelmi oktatásban részesül. A laboratóriumokban munkavégzés csak a megfelelő védőfelszerelésben (tipikusan kesztyű és köpeny, indokolt esetben szájmaszk, védőszemüveg, cipővédő) folyik. Mindezek mellett, amennyiben géntechnológiai vektor vagy egyéb géntechnológiailag módosított biológiai anyag kerül a biztonsági fülkéken kívül ( pl. a laboratórium padlójára), azokat az érvényes szabályok szerint begyűjtjük és megsemmisítjük. A szennyezés helyszínét felületsterilezéssel, nátrium hipoklorittal vagy kationos detergenssel mentesítjük, a mentesítőszerek minden zárt rendszerű laborban elérhetőek. DNS vektorokkal vagy géntechnológiai úton módosított sejtvonalakkal vagy mikrobiális szervezetekkel való esetleges érintkezést követően az érintett bőrfelületet kationos fertőtlenítőszerrel kezeljük. A géntechnológiai tevékenység által érintett területek takarítása és fertőtlenítése rendszeres.
Publikus - Igen
Kérelmező neve - z
Engedély típusa - Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozása
Felhasználható szervezet(ek) - Escherichia coli (-) / Candida albicans (-) / Agrobaktérium ( Agrobacterium tumefaciens) (-) / Propionibacterium acnes (-) / Laboratóriumi egér (Mus musculus) (BALB/c, SKH1 egértörzsek) / Primer sejtek és immortalizált humán (Homo sapiens) sejtvonalak (-) / Primer laboratóriumi egér sejtek (-)
Feltöltött határozat - TMF_43_19_2015.pdf.pdf
Felelős vezető(k) neve - Prof. Dr. Szabó Gábor, Dr. Szabó Kornélia
Kapcsolódó határozat - TMF/43-18/2015 - Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozásának engedélyezése