SF/912-14/2013

Zárt rendszerű tevékenység végzésére szolgáló géntechnológiai módosítást végző létesítmény engedélyezése
Évszám

2013

Kérelmező neve

Pharma-Trend Biotechnológia Kutató Fejlesztő és Tanácsadó Kft.

Kiadmányozás dátuma

2013-11-28

Kérelmező címe

Pest megye, 1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 11.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozása

Felhasználható szervezet és leírása

Escherichia coli - élesztő törzsek Pichia pastoris, Sacharomyces cerevisiae Rovarsejtek (Spodoptera frugiperda (Sf9); Trichoplusia ni (High5)) - emlős sejtvonalak CHO Humán sejtvonal HEK293

Létesítmény neve

Pharma-Trend Biotechnológia Kutató Fejlesztő és Tanácsadó Kft.

Létesítmény címe

1113 Budapest, Karolina út 29-31.

Tevékenységbe bevont laborok

D1 számú laboratórium

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

A géntechnológiai törvény hatálya alá tartozó tevékenység során az alapkutatásban rutinszerűen alkalmazott modellszervezeteket és vektorokat használnak. A befogadó szervezetek teljes genom szinten feltérképezettek, molekuláris biológiai laboratóriumokban évtizedek óta használatosak. Patogenitás és virulencia, fertőzőképesség, allergén hatás, toxicitás és betegség közvetítő vektor jellegük nem ismert. A kutatásban használt vektorok molekuláris biológiai reagenseket forgalmazó cégektől beszerezhetőek. Ezek nagymértékű körültekintéssel úgy lettek kialakítva, hogy a használt befogadó szervezetek patogenitását, virulenciáját, fertőzőképességét, allergén hatását, toxicitását, illetve betegség közvetítő jellégét károsan ne módosíthassák. A donor szervezetekből származó örökítő anyagok humán, állat és növény egészségügyi szempontból ártalmatlannak minősülnek.

Balesetelhárítás

A bakteriális és a sejtes munka során használt egyszer használatos eszközöket (pipettahegyek, műanyag csészék, stb.) fertőtlenítő szerekkel (pl. hipó) kezelik, majd szelektív gyűjtést követően elszállíttatják. Az újrahasználható eszközök esetében (üveg-, fém- és műanyag eszközök): fertőtlenítés, detergenssel történő mosogatást követően hőlégsterilizálás (140-160C, 2 óra), vagy autoklávozás (121C, 1 óra) történik. A biomasszát centrifugálással választják el a tápfolyadéktól. Amennyiben nem a biomasszából nyerik ki a termelt fehérjét, hanem a tápfolyadékból, az biológiai hulladéknak számít, amit autoklávozható zsákban gyűjtenek össze és autoklávozzák, majd így kerül szelektív gyűjtésre és megsemmisítésre. Sejtfelülúszó: centrifugálással vagy szűréssel választják el a biomasszától, a felhasznált edények fertőtlenítése fertőtlenítőszerrel és detergenssel történik, majd hősterizálást végznek. A munkafelület tisztítása (pl. steril fülke) - 70% -os alkohollal, valamint megfelelő intenzítású UV lámpa segítségével történi. Szükség esetén egyéb fertőtlenítőszert is alkalmaznak.

Határozat letöltése

Letöltés SF_912_14.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Hajdú István