SF/65/2014

Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése
Évszám

2014

Kérelmező neve

Pharma-Trend Biotechnológia Kutató Fejlesztő és Tanácsadó Kft.

Kiadmányozás dátuma

2014-01-20

Kérelmező címe

Pest megye, 1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 11.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

Escherichia coli K 12 törzs Élesztő Pichia pastoris, Saccharomyces cerevisiae Rovarsejtek (Spodoptera frugiperda (Sf9); Trichoplusia ni (High5)) - emlős sejtvonal Hörcsög (Chinese hamster ovary ( CHO) ) Humán sejtvonal Homo sapiens (HEK)

Létesítmény neve

Pharma-Trend Biotechnológia Kutató Fejlesztő és Tanácsadó Kft.

Létesítmény címe

1113 Budapest, Karolina út 29-31.

Tevékenységbe bevont laborok

D1 számú laboratórium

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

A genetikailag módosított szervezetek felhasználása zárt rendszerben történik, erre kiképzett személyzet által. A hulladékok ártalmatlanítása a hulladékkezelési szabályzat szerint folyik. A felhasznált bakulovírus rovarok bélhám sejtjeit képes fertőzni, illetve rovarsejt kultúrákban (pl. Sf9) alkalmas gének kifejezésére. A megvásárolható bakulovírus vektorok a polihedrin burokfehérje hiányában könnyen inaktiválódnak (természetes/mesterséges UV sugárzás, illetve alacsony pH hatására). A befogadó szervezetek teljes genom szinten feltérképezettek, molekuláris biológiai laboratóriumokban évtizedek óta használatosak. Patogenitás, virulencia, fertőzőképesség, allergénhatás, toxicitás és betegség közvetítő vektor jellegük nem ismert.

Balesetelhárítás

A genetikailag módosított szervezetek kezelése zárt rendszerű laboratóriumokban történik. A hulladékokat, típustól függően, főleg autoklávozással, ritkábban nátrium-hipoklorittal vagy detergenssel ártalmatlanítják, majd a hulladék megsemmisítése, elszállítása az érvényes hulladékkezelési szabályok betartásával történik.

Határozat letöltése

Letöltés SF_65_2014.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Hajdú István