SF/65/2014

Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése
Évszám

2014

Kérelmező neve

Pharma-Trend Biotechnológia Kutató Fejlesztő és Tanácsadó Kft.

Kiadmányozás dátuma

2014-01-20

Kérelmező címe

1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 11.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

Escherichia coli K 12 törzs Élesztő Pichia pastoris, Saccharomyces cerevisiae Rovarsejtek (Spodoptera frugiperda (Sf9); Trichoplusia ni (High5)) - emlős sejtvonal Hörcsög (Chinese hamster ovary ( CHO) ) Humán sejtvonal Homo sapiens (HEK)

Létesítmény neve

Pharma-Trend Biotechnológia Kutató Fejlesztő és Tanácsadó Kft.

Létesítmény címe

1113 Budapest, Karolina út 29-31.

Tevékenységbe bevont laborok

D1 számú laboratórium

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

A genetikailag módosított szervezetek felhasználása zárt rendszerben történik, erre kiképzett személyzet által. A hulladékok ártalmatlanítása a hulladékkezelési szabályzat szerint folyik. A felhasznált bakulovírus rovarok bélhám sejtjeit képes fertőzni, illetve rovarsejt kultúrákban (pl. Sf9) alkalmas gének kifejezésére. A megvásárolható bakulovírus vektorok a polihedrin burokfehérje hiányában könnyen inaktiválódnak (természetes/mesterséges UV sugárzás, illetve alacsony pH hatására). A befogadó szervezetek teljes genom szinten feltérképezettek, molekuláris biológiai laboratóriumokban évtizedek óta használatosak. Patogenitás, virulencia, fertőzőképesség, allergénhatás, toxicitás és betegség közvetítő vektor jellegük nem ismert.

Balesetelhárítás

A genetikailag módosított szervezetek kezelése zárt rendszerű laboratóriumokban történik. A hulladékokat, típustól függően, főleg autoklávozással, ritkábban nátrium-hipoklorittal vagy detergenssel ártalmatlanítják, majd a hulladék megsemmisítése, elszállítása az érvényes hulladékkezelési szabályok betartásával történik.

Határozat letöltése

Letöltés SF_65_2014.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Hajdú István