SF/65/2014

Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése
Módosító Módosítás dátum
Virág Ágota 2019-10-28 15:19:55
Mező neve Eredeti érték Megváltozott érték
Határozat száma - SF/65/2014
Határozat címe - Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése
Évszám - 2014
Határozat típusa - Engedélyező határozat
Kiadmányozás dátuma - 2014.01.20.
Kérelmező címe - 1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 11.
Létesítmény neve - Pharma-Trend Biotechnológia Kutató Fejlesztő és Tanácsadó Kft.
Létesítmény címe - 1113 Budapest, Karolina út 29-31.
Tevékenységbe bevont laborok - D1 számú laboratórium
Biztonsági elszigetelési szint - 2. szint
Környezeti kockázatértékelés - A genetikailag módosított szervezetek felhasználása zárt rendszerben történik, erre kiképzett személyzet által. A hulladékok ártalmatlanítása a hulladékkezelési szabályzat szerint folyik. A felhasznált bakulovírus rovarok bélhám sejtjeit képes fertőzni, illetve rovarsejt kultúrákban (pl. Sf9) alkalmas gének kifejezésére. A megvásárolható bakulovírus vektorok a polihedrin burokfehérje hiányában könnyen inaktiválódnak (természetes/mesterséges UV sugárzás, illetve alacsony pH hatására). A befogadó szervezetek teljes genom szinten feltérképezettek, molekuláris biológiai laboratóriumokban évtizedek óta használatosak. Patogenitás, virulencia, fertőzőképesség, allergénhatás, toxicitás és betegség közvetítő vektor jellegük nem ismert.
Balesetelhárítás - A genetikailag módosított szervezetek kezelése zárt rendszerű laboratóriumokban történik. A hulladékokat, típustól függően, főleg autoklávozással, ritkábban nátrium-hipoklorittal vagy detergenssel ártalmatlanítják, majd a hulladék megsemmisítése, elszállítása az érvényes hulladékkezelési szabályok betartásával történik.
Publikus - Igen
Kérelmező neve - Pharma-Trend Biotechnológia Kutató Fejlesztő és Tanácsadó Kft.
Engedély típusa - GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása
Felhasználható szervezet(ek) - Escherichia coli (K 12 törzs) / Élesztő (Pichia pastoris, Saccharomyces cerevisiae) / Rovarsejtek (Spodoptera frugiperda (Sf9); Trichoplusia ni (High5)) (-) / emlős sejtvonal (Hörcsög (Chinese hamster ovary ( CHO) )) / Humán sejtvonal (Homo sapiens (HEK))
Feltöltött határozat - SF_65_2014.pdf.pdf
Felelős vezető(k) neve - Dr. Hajdú István
Kapcsolódó határozat - SF/912-14/2013 - Zárt rendszerű tevékenység végzésére szolgáló géntechnológiai módosítást végző létesítmény engedélyezése