BGMF/644-8/2019

Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a Szegedi Biológiai Kutatóközpont részére
Módosító Módosítás dátum
Virág Ágota 2019-11-15 09:18:36
Mező neve Eredeti érték Megváltozott érték
Határozat száma - BGMF/644-8/2019
Határozat címe - Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a Szegedi Biológiai Kutatóközpont részére
Évszám - 2019
Határozat típusa - Engedélyező határozat
Kiadmányozás dátuma - 2019-11-12
Kérelmező címe - 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Létesítmény neve - Biokémiai Intézet; Növénybiológiai Intézet
Tevékenységbe bevont laborok - Bakteriális élettan és optimalizáció labor; Lendület Sejtciklus Szabályozás Kutatócsoport; Arabidopsis Molekuláris Genetikai Csoport; Molekuláris Fotobioenergetikai Csoport
Biztonsági elszigetelési szint - 2. szint
Környezeti kockázatértékelés - A géntechnológiával módosított szervezetek felhasználása zárt rendszerben történik, erre kiképzett személyzet által. A hulladékok ártalmatlanítása a hulladékkezelési szabályzat szerint folyik. A sejtvonalak önmagukban nem életképesek, csak sejttenyészetben tarthatók fenn, fertőző- vagy genetikai transzformációra képes ágenst nem tartalmaznak. A kész törzseket egyes estekben a munkacsoport együttműködő partnerei is megkapják. A törzsek tökéletesen záródó dupla csomagolásban kerülnek szállításra, ha erre van szükség. Az esetlegesen a környezetbe jutó anyagok detergenssel, szerves oldószerrel vagy nátrium-hypoklorit oldattal tökéletesen semlegesíthetőek. Az növényház és a növénynevelő kamrák zárt rendszerben üzemelnek. A felhasznált növényanyag biztonságos megsemmisítését erre akkreditált szervezet végzi.
Balesetelhárítás - A géntechnológiával módosított szervezetek kezelése zárt rendszerű laboratóriumokban történik. A hulladékokat, típustól függően, főleg autoklávozással, ritkábban nátrium-hipoklorittal vagy detergenssel ártalmatlanítják, majd a hulladék megsemmisítése, elszállítása az érvényes hulladékkezelési szabályok betartásával történik.
Publikus - Igen
Kérelmező neve - z
Engedély típusa - GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása
Felhasználható szervezet(ek) - Escherichia coli laboratóriumi törzsei (-) / Bacillus megaterium laboratóriumi törzse (-) / Ralstonia metallodurans laboratóriumi törzse (-) / Élesztő (Saccharomyces cerevisiae) (-) / Bakteriofágok (T7; Lambda; P1; K1F) / Kínai körcsög sejtvonal (CHO-K1) / Ecetmuslica (Drosophila melanogaster) sejtvonalak és élő állatok (-) / Lúdfű (Arabidopsis thaliana) (-) / Dohány (Nicotiana tabacum) (-) / Nyárfa (Populus alba) (-) / Repce (Brassica napus) (-) / Zöldalga (Chlamydomonas reinhardtii) (-)
Feltöltött határozat - BGMF_644_8_2019.pdf.pdf
Felelős vezető(k) neve - Dr. Fehér Tamás, Dr. Lipinszki Zoltán, Dr. Szabados László, Dr. Tóth Szilvia Zita
Kapcsolódó határozat - SF/548-25/2013 - Zárt rendszerű tevékenység végzésére szolgáló géntechnológiai módosítást végző létesítmény engedélyezése / BGMF/562-8/2019 - Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a Szegedi Biológiai Kutatóközpont részére