TMF/599/2014

Géntechnológiával módosított szervezetek 1. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése
Módosító Módosítás dátum
Virág Ágota 2019-12-06 15:31:09
Mező neve Eredeti érték Megváltozott érték
Határozat száma - TMF/599/2014
Határozat címe - Géntechnológiával módosított szervezetek 1. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése
Évszám - 2014
Határozat típusa - Engedélyező határozat
Kiadmányozás dátuma - 2014.09.08.
Kérelmező címe - 1121 Budapest, Pihenő utca 1.
Létesítmény neve - Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet
Létesítmény címe - 1121 Budapest, Pihenő utca 1.
Tevékenységbe bevont laborok - "Z" épület, felső szint, laboratóriumai és állatház
Biztonsági elszigetelési szint - 1. szint
Környezeti kockázatértékelés - Olyan ellenőrzött tumorsejt vonalakkal dolgoznak, melyek évtizedek óta szolgálják a molekuláris biológusokat. Laboron kívül nem maradnak életben, tenyésztésükhöz speciális körülmények kellenek. A sejtekbe bevitt géneket plazmidokban juttatják be, ami azt jelenti, hogy nem épül be véglegesen a sejtek genomjába. A bevitt gén általában egy-egy fehérjét, illetve annak részletét kódolja, így a sejteket nem ruházza fel semmilyen „veszélyesnek” gondolt tulajdonsággal. A sejteket nemzetközi forgalmazóktól szerezik be, és évtizedekre visszamenőleg dokumentálhatóan semmiféle veszélyt nem jelentenek a laborban dolgozókra, illetve a környezetre leírásuknak megfelelő használatuk és tartásuk esetén. Géntechnológiával módosított egértörzsek laboron kívül nem maradnak életben, tenyésztésükhöz speciális körülmények kellenek. Amennyiben kikerülnek a mesterséges környezetükből, olyan kompetitív hátrányban szenvednének, hogy természetben való elszaporodásuk kizárható. Az egerek tartásához steril és szigorúan szabályozott körülményekre van szükség, így a velük dolgozó munkatársak bármilyen jellegű fertőzés veszélyének kockázata is minimális. A génmódosítás következtében ezek az egerek alkalmassá válnak a humán tumorok vizsgálatára, de olyan jellegű élettani változásokat ezek a módosítások nem okoznak, mely bármiféle veszélyt jelenthetne a velük dolgozó munkatársakra, vagy a környezetükre.
Balesetelhárítás - Az esetleges vészhelyzetre, illetve baleset-elhárításra vonatkozó szabályokat az intézmény munkavédelmi szabályzata tartalmazza. A dolgozóknak kötelessége betartani a munka- és balesetvédelmi előírásokat, melynek megerősítésére rendszeresen oktatásban részesülnek. Bármilyen eltérés, rendellenesség esetén a munkavégzőnek kötelessége leállítani a folyamatban levő munkát, és értesíteni a biztonságért felelős személyeket vagy az igazgatót. A probléma elhárításáról és annak eredményéről szükség esetén a felelős személynek kötelessége értesítenie a területi környezetvédelmi hatóságot.
Publikus - Igen
Kérelmező neve - Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet
Engedély típusa - GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása
Felhasználható szervezet(ek) - Humán sejtvonalak (H1975, A2058, M1/9, H358, A431, H1650, HT29, LCLC, A549, HT1080, Du145, 3 LL-HH, LEC, HUVEC) / Egér sejtvonalak (C-26, B16, AE17, AB12) / Kínai hörcsög sejtvonalak (CHO) (-) / Egér (Mus musculus) törzsek (SPF egér törzsek: Balb/C, C57B1/6, DBA-2, BDF-1, SCID és NOD-SCID)
Feltöltött határozat - TMF_599_2014.pdf.pdf
Felelős vezető(k) neve - Dr. Döme Balázs
Kapcsolódó határozat - SF/64-17/2014 - Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozásának engedélyezése