SF/12-7/2013

Zárt rendszerben történő géntechnológiai tevékenység végzésének engedélyezése
Évszám

2013

Kérelmező neve

Magyar Tudományos Akadémia, Agrártudományi Kutatóközpont, Állatorvos-tudományi Intézet

Kiadmányozás dátuma

2013-05-09

Kérelmező címe

Pest megye, 1143 Budapest, Hungária krt. 21.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

Bordetella bronchiseptica - Ornithobacterium rhinotracheale - Riemerella anatipestifer - Pasteruellaceae családba tartozó baktériumok Escherichia coli XL1-Blue; DH5α; K-12 törzsek

Létesítmény neve

Állatorvos-tudományi Intézet

Létesítmény címe

1143 Budapest, Hungária krt. 21.

Tevékenységbe bevont laborok

Légzőszervi bakterológia témacsoport Főépület 59.,69.

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

A donor mikroorganizmus: A tervezett munkák során alkalmazandó donor szervezetek állati adeno-, herpesz-, parvo- és circovírusok, melyek általában kifejezetten gazda-specifikusak, és nincs adat arra vonatkozón, hogy emberben képesek lennének szaporodni vagy betegséget okozni. A donor szervezetekkel kapcsolatban környezeti- és humán toxikológiai kockázat nem ismert. A befogadó mikroorganizmus: A rekombináns plazmidok befogadására előállított, speciális Escherichia coli baktériumok kereskedelmi forgalomban is kapható, laboratóriumi alkalmazásra legyengített törzsek, melyek tenyésztése általában speciális feltételeket igényel. A természetes környezetben elpusztulnak. Antibiotikum rezisztencia spontán kialakulására nincs esély, patogenitásuk és toxicitásuk gyakorlatilag nincs. A rekombináns mikroorganizmus: A tervezett kísérletek jellegéből adódóan a genetikailag módosított szervezetekkel való emberi és környezeti kitettség igen alacsony. A véletlen balesetként bekövetkező szabad környezetbe való kikerülésük esetén a genetikailag módosított szervezetek számos olyan tulajdonsággal rendelkeznek, melyek gátolják azok szaporodását. A laboratóriumok területét csak és kizárólag inaktivált formában hagyhatják el, de még ebben az esetben is veszélyes hulladékként vannak nyilvántartva, a végső megsemmisítésig.

Balesetelhárítás

Szabályos munkavégzés esetén a szabad környezetbe való kikerülés lehetősége minimális. A zárt laboratóriumi rendszerből való kikerülésüket szigorú biztonsági előírások akadályozzák meg. A hulladékokkal való kikerülés elkerülése érdekében az MTA ATK ÁOTI szigorú hulladékkezelési szabályzattal rendelkezik. Az Állatorvos-tudományi Intézet, mint tagintézmény, rendelkezik érvényes baleset- és katasztrófa elhárítási tervvel, mely tartalmazza mind a Belső, mind a Külső védelmi tervet.. Ezen kívül az Magyar Tudományos Akadémia, Agrártudományi Kutatóközpontja, mint felettes szerv alkalmazza a „a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről” szóló 18/2006. (I.26.) Korm. Rendeletet. Mindezek mellett, amennyiben géntechnológiailag módosított biológiai anyag kerül a felhasználás helyétől más, felhasználásra alkalmatlan helyre, pl. a laboratórium padlójára, azokat az érvényes szabályok szerint begyűjtik és megsemmisítik. A szennyezés helyszínét, amennyiben indokolt, felületsterilezéssel, klór tartalmú tisztítószerrel mentesítik.

Határozat letöltése

Letöltés sf_12_7_2013.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Magyar Tibor