SF/12-7/2013

Zárt rendszerben történő géntechnológiai tevékenység végzésének engedélyezése
Módosító Módosítás dátum
Virág Ágota 2020-04-22 11:49:49
Mező neve Eredeti érték Megváltozott érték
Határozat száma - SF/12-7/2013
Határozat címe - Zárt rendszerben történő géntechnológiai tevékenység végzésének engedélyezése
Évszám - 2013
Határozat típusa - Engedélyező határozat
Kiadmányozás dátuma - 2013.05.09.
Kérelmező címe - 2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2.
Létesítmény neve - Állatorvostudományi Intézet Légzőszervi bakterológia Témacsoport
Tevékenységbe bevont laborok - Főépület 59.,69.
Biztonsági elszigetelési szint - 2. szint
Környezeti kockázatértékelés - A donor mikroorganizmus: A tervezett munkák során alkalmazandó donor szervezetek állati adeno-, herpesz-, parvo- és circovírusok, melyek általában kifejezetten gazda-specifikusak, és nincs adat arra vonatkozón, hogy emberben képesek lennének szaporodni vagy betegséget okozni. A donor szervezetekkel kapcsolatban környezeti- és humán toxikológiai kockázat nem ismert. A befogadó mikroorganizmus: A rekombináns plazmidok befogadására előállított, speciális Escherichia coli baktériumok kereskedelmi forgalomban is kapható, laboratóriumi alkalmazásra legyengített törzsek, melyek tenyésztése általában speciális feltételeket igényel. A természetes környezetben elpusztulnak. Antibiotikum rezisztencia spontán kialakulására nincs esély, patogenitásuk és toxicitásuk gyakorlatilag nincs. A rekombináns mikroorganizmus: A tervezett kísérletek jellegéből adódóan a genetikailag módosított szervezetekkel való emberi és környezeti kitettség igen alacsony. A véletlen balesetként bekövetkező szabad környezetbe való kikerülésük esetén a genetikailag módosított szervezetek számos olyan tulajdonsággal rendelkeznek, melyek gátolják azok szaporodását. A laboratóriumok területét csak és kizárólag inaktivált formában hagyhatják el, de még ebben az esetben is veszélyes hulladékként vannak nyilvántartva, a végső megsemmisítésig.
Balesetelhárítás - Szabályos munkavégzés esetén a szabad környezetbe való kikerülés lehetősége minimális. A zárt laboratóriumi rendszerből való kikerülésüket szigorú biztonsági előírások akadályozzák meg. A hulladékokkal való kikerülés elkerülése érdekében az MTA ATK ÁOTI szigorú hulladékkezelési szabályzattal rendelkezik. Az Állatorvos-tudományi Intézet, mint tagintézmény, rendelkezik érvényes baleset- és katasztrófa elhárítási tervvel, mely tartalmazza mind a Belső, mind a Külső védelmi tervet.. Ezen kívül az Magyar Tudományos Akadémia, Agrártudományi Kutatóközpontja, mint felettes szerv alkalmazza a „a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről” szóló 18/2006. (I.26.) Korm. Rendeletet. Mindezek mellett, amennyiben géntechnológiailag módosított biológiai anyag kerül a felhasználás helyétől más, felhasználásra alkalmatlan helyre, pl. a laboratórium padlójára, azokat az érvényes szabályok szerint begyűjtik és megsemmisítik. A szennyezés helyszínét, amennyiben indokolt, felületsterilezéssel, klór tartalmú tisztítószerrel mentesítik.
Publikus - Igen
Kérelmező neve - z
Engedély típusa - GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása
Felhasználható szervezet(ek) - Bordetella bronchiseptica (-) / Ornithobacterium rhinotracheale (-) / Riemerella anatipestifer (-) / Pasteruellaceae (családba tartozó baktériumok) / Escherichia coli (XL1-Blue; DH5α; K-12 törzsek)
Feltöltött határozat - sf_12_7_2013.pdf.pdf
Felelős vezető(k) neve - Dr. Magyar Tibor
Kapcsolódó határozat - SF/2-3/2013 - Zárt rendszerű tevékenység végzésére szolgáló géntechnológiai módosítást végző létesítmény engedélyezése