SF/13-7/2013

Zárt rendszerben történő géntechnológiai tevékenység végzésének engedélyezése
Évszám

2013

Kérelmező neve

Magyar Tudományos Akadémia, Agrártudományi Kutatóközpont, Állatorvos-tudományi Intézet

Kiadmányozás dátuma

2013-05-09

Kérelmező címe

Pest megye, 1143 Budapest, Hungária krt. 21.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

Escherichia coli K-12-775; HB101, DH5α; XL-1Blue

Létesítmény neve

Állatorvos-tudományi Intézet

Létesítmény címe

1143 Budapest, Hungária krt. 21.

Tevékenységbe bevont laborok

Enterális bakterológiai és alimentáris zoonózis témacsoport Főépület I. emelet 65. és 66. számú laboratóriumok. II.em.70. és 72.

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

A donor mikroorganizmus: A donorként használt E.coli törzs hibás verotoxin gént hordoz, ezáltal megbetegedést sem emberben, sem állatban nem tud okozni. A környezetben fellelhető vad típusú szervezetek életképességéhez képest stabilan alacsonyabb életképességű, természetes környezetben általában elpusztul. A fent említett egyéb, használni tervezett pathogén E. coli és Salmonella donor baktériumok genetikai stabilitása ugyancsak megfelelő. A befogadó mikroorganizmus: Kereskedelmi forgalomban is kapható legyengített standard laboratóriumi E. coli törzseket alkalmaznak. Patogenitás és virulencia, fertőzőképesség, allergén hatás, toxicitás és betegség átadás a tervezett módosítások hatására nagy valószínűséggel kizárható. A rekombináns mikroorganizmus: Humán egészségügyi szempontokat figyelembevéve, a génmódosításnak köszönhetően a rekombináns E.coli törzsek elveszítették humán fertőző potenciáljukat.

Balesetelhárítás

Szabályos munkavégzés esetén a szabad környezetbe való kikerülés lehetősége minimális. A zárt laboratóriumi rendszerből való kikerülésüket szigorú biztonsági előírások akadályozzák meg. A hulladékokkal való kikerülés elkerülése érdekében az Intézet szigorú hulladékkezelési szabályzattal rendelkezik. Mivel az Intézetben használt összes génmódosításra kerülő törzs ellenőrzött, és a génmódosításnak köszönhetően nem veszélyes, nem fertőző, nem patogén, nem parazita, természetes rokonaikhoz képest csökkent életképességű, azok környezeti veszélyforrást nem hordoznak.

Határozat letöltése

Letöltés sf_13_7_2013.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Tóth István
  • Dr. Nagy Béla