SF/14-7/2013

Zárt rendszerben történő géntechnológiai tevékenység végzésének engedélyezése
Évszám

2013

Kérelmező neve

Magyar Tudományos Akadémia, Agrártudományi Kutatóközpont

Kiadmányozás dátuma

2013-05-09

Kérelmező címe

2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

Szarvasmarha herpeszvírus (BoHV-4) -

Létesítmény neve

Állatorvostudományi Intézet, Új kórokozók temacsoport

Tevékenységbe bevont laborok

Főépület fszt. 24., 27.

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

A donor mikroorganizmus: A munka során alkalmazott donor szervezetek, nem izolálva, hanem pozitív szövetmintákban állnak rendelkezésre. Mindkét vírus általánosan elterjedt a juh és szarvasmarha állományokban, betegséget nem okoz. Emberre egyik sem veszélyes, semmiféle szempontból, szigorúan fajspecifikus vírusok lévén emberi sejtben nem is replikálódnak. A befogadó mikroorganizmus: Az akceptor vírus (BoHV-4) a nem esszenciális génje elvesztésével csak veszíthet életképességéből, esetleges kijutása esetén is fent maradási esélye csak csökkenhet. A bejuttatott gének semmiféle virulencia növekedést nem okozhatnak. A bakteriális klónozáshoz használt E.coli törzsek a kereskedelmi forgalomban is kapható laboratóriumi alkalmazásra legyengített tözsek, származékaik természetes feltételek közötti szaporodása nem ismert, laboratóriumi fenn tartásúak, természetes környezetben elpusztulnak, nem patogének. A használt törzsek virulenciája messze a vad baktériumok alatt marad. A rekombináns mikroorganizmus: A tervezett kísérletek jellegéből adódóan a genetikailag módosított szervezetekkel való emberi és környezeti kitettség igen alacsony, és ha megis történne a donor-akceptor-rekombináns vírusok semmiféle humánegészségügyi jelentőséggel nem bírnak. A laboratóriumok területét csak inaktivált formában hagyhatják el, de még ebben az esetben is veszélyes hulladékként vannak nyilvántartva, a végső megsemmisítésig.

Balesetelhárítás

Az Állatorvos-tudományi Intézet, mint tagintézmény, rendelkezik érvényes baleset- és katasztrófa elhárítási tervvel, mely tartalmazza mind a Belső, mind a Külső védelmi tervet.. Ezen kívül az Magyar Tudományos Akadémia, Agrártudományi Kutatóközpontja, mint felettes szerv alkalmazza a „a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről” szóló 18/2006. (I.26.) Korm. Rendeletet. Mindezek mellett, amennyiben géntechnológiailag módosított biológiai anyag kerül a felhasználás helyétől más, felhasználásra alkalmatlan helyre, pl. a laboratórium padlójára, azokat az érvényes szabályok szerint begyűjtik és megsemmisítik. A szennyezés helyszínét, amennyiben indokolt, felületsterilezéssel, klór tartalmú tisztítószerrel mentesítik.

Határozat letöltése

Letöltés sf_14_7_2013.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Egyed László