SF/14-7/2013

Zárt rendszerben történő géntechnológiai tevékenység végzésének engedélyezése
Évszám

2013

Kérelmező neve

Magyar Tudományos Akadémia, Agrártudományi Kutatóközpont, Állatorvos-tudományi Intézet

Kiadmányozás dátuma

2013-05-09

Kérelmező címe

Pest megye, 1143 Budapest, Hungária krt. 21.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

Szarvasmarha herpeszvírus (BoHV-4) -

Létesítmény neve

Állatorvos-tudományi Intézet

Létesítmény címe

1143 Budapest, Hungária krt. 21.

Tevékenységbe bevont laborok

Új kórokozók témacsoport Főépület fszt. 24., 27.

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

A donor mikroorganizmus: A munka során alkalmazott donor szervezetek, nem izolálva, hanem pozitív szövetmintákban állnak rendelkezésre. Mindkét vírus általánosan elterjedt a juh és szarvasmarha állományokban, betegséget nem okoz. Emberre egyik sem veszélyes, semmiféle szempontból, szigorúan fajspecifikus vírusok lévén emberi sejtben nem is replikálódnak. A befogadó mikroorganizmus: Az akceptor vírus (BoHV-4) a nem esszenciális génje elvesztésével csak veszíthet életképességéből, esetleges kijutása esetén is fent maradási esélye csak csökkenhet. A bejuttatott gének semmiféle virulencia növekedést nem okozhatnak. A bakteriális klónozáshoz használt E.coli törzsek a kereskedelmi forgalomban is kapható laboratóriumi alkalmazásra legyengített tözsek, származékaik természetes feltételek közötti szaporodása nem ismert, laboratóriumi fenn tartásúak, természetes környezetben elpusztulnak, nem patogének. A használt törzsek virulenciája messze a vad baktériumok alatt marad. A rekombináns mikroorganizmus: A tervezett kísérletek jellegéből adódóan a genetikailag módosított szervezetekkel való emberi és környezeti kitettség igen alacsony, és ha megis történne a donor-akceptor-rekombináns vírusok semmiféle humánegészségügyi jelentőséggel nem bírnak. A laboratóriumok területét csak inaktivált formában hagyhatják el, de még ebben az esetben is veszélyes hulladékként vannak nyilvántartva, a végső megsemmisítésig.

Balesetelhárítás

Az Állatorvos-tudományi Intézet, mint tagintézmény, rendelkezik érvényes baleset- és katasztrófa elhárítási tervvel, mely tartalmazza mind a Belső, mind a Külső védelmi tervet.. Ezen kívül az Magyar Tudományos Akadémia, Agrártudományi Kutatóközpontja, mint felettes szerv alkalmazza a „a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről” szóló 18/2006. (I.26.) Korm. Rendeletet. Mindezek mellett, amennyiben géntechnológiailag módosított biológiai anyag kerül a felhasználás helyétől más, felhasználásra alkalmatlan helyre, pl. a laboratórium padlójára, azokat az érvényes szabályok szerint begyűjtik és megsemmisítik. A szennyezés helyszínét, amennyiben indokolt, felületsterilezéssel, klór tartalmú tisztítószerrel mentesítik.

Határozat letöltése

Letöltés sf_14_7_2013.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Egyed László