SF/15-7/2013

Zárt rendszerben történő géntechnológiai tevékenység végzésének engedélyezése
Évszám

2013

Kérelmező neve

Magyar Tudományos Akadémia, Agrártudományi Kutatóközpont, Állatorvos-tudományi Intézet

Kiadmányozás dátuma

2013-05-09

Kérelmező címe

Pest megye, 1143 Budapest, Hungária krt. 21.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

Escherichia coli Adenoviridae víruscsaládból származó génekkel módosított Escherichia coli

Létesítmény neve

Állatorvos-tudományi Intézet

Létesítmény címe

1143 Budapest, Hungária krt. 21.

Tevékenységbe bevont laborok

Összehasonlító virológia témacsoport Főépület 43., 44.,45., 17., 50.

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

A donor mikroorganizmus: A tervezett munkák során alkalmazandó donor szervezetek állati adenovírusok, melyek általában kifejezetten gazdaspecifikusak, tehát mint különböző állatok vírusai, emberben nem képesek szaporodni, az embert nem képesek megbetegíteni. Némelyikük azonban képes állatokban enyhébb megbetegéseket okozni. Az állati megbetegedések egyike sem olyan súlyos, hogy bejelentési kötelezettséggel bírna. A befogadó mikroorganizmus: Az Escherichia coli törzsek a kereskedelmi forgalomban is kapható, laboratóriumi alkalmazásra legyengített tözsek. A patogenitás és toxicitás szinte teljességgel kizárható. használni kívánt törzsek és származékaik szaporodása laboratóriumi tenyésztési feltételekhez kötött, a természetes környezetben elpusztulnak. A rekombináns mikroorganizmus: A tervezett kísérletek jellegéből adódóan a genetikailag módosított szervezetekkel való emberi és környezeti kitettség igen alacsony. A véletlen balesetként bekövetkező szabad környezetbe való kikerülésük esetén a genetikailag módosított szervezetek számos olyan tulajdonsággal rendelkeznek, melyek gátolják azok szaporodását. A laboratóriumok területét csak és kizárólag inaktivált formában hagyhatják el, de még ebben az esetben is veszélyes hulladékként vannak nyilvántartva, a végső megsemmisítésig.

Balesetelhárítás

Az Állatorvos-tudományi Intézet, mint tagintézmény, rendelkezik érvényes baleset- és katasztrófa elhárítási tervvel, mely tartalmazza mind a Belső, mind a Külső védelmi tervet.. Ezen kívül az Magyar Tudományos Akadémia, Agrártudományi Kutatóközpontja, mint felettes szerv alkalmazza a „a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről” szóló 18/2006. (I.26.) Korm. Rendeletet. Mindezek mellett, amennyiben géntechnológiailag módosított biológiai anyag kerül a felhasználás helyétől más, felhasználásra alkalmatlan helyre, pl. a laboratórium padlójára, azokat az érvényes szabályok szerint begyűjtik és megsemmisítik. A szennyezés helyszínét, amennyiben indokolt, felületsterilezéssel, klór tartalmú tisztítószerrel mentesítik.

Határozat letöltése

Letöltés sf_15_7_2013.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Harrach Balázs