SF/18-7/2013

Zárt rendszerben történő géntechnológiai tevékenység végzésének engedélyezése
Évszám

2013

Kérelmező neve

Magyar Tudományos Akadémia, Agrártudományi Kutatóközpont, Állatorvos-tudományi Intézet

Kiadmányozás dátuma

2013-05-09

Kérelmező címe

Pest megye, 1143 Budapest, Hungária krt. 21.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

Escherichia coli K12, JM109, DH5alfa Adenoviridae, Parvoviridae, Circoviridae víruscsalád tagjai -

Létesítmény neve

Állatorvos-tudományi Intézet

Létesítmény címe

1143 Budapest, Hungária krt. 21.

Tevékenységbe bevont laborok

Molekuláris virológiai témacsoport Főépület: 17, 46, 47, 50

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Tervezett felhasználás

A vizsgálatok célja a vadállatokban előforduló vírusok által képviselt sokféleség feltárása, és az általuk okozott állati betegségek diagnosztikájához és megelőzéséhez minél hatékonyabb eljárások kidolgozása.

Környezeti kockázatértékelés

A donor mikroorganizmus: A tervezett munkák során alkalmazandó donor szervezetek állati adeno-, herpesz-, parvo- és circovírusok, melyek általában kifejezetten gazda-specifikusak, és nincs adat arra vonatkozón, hogy emberben képesek lennének szaporodni vagy betegséget okozni. A donor szervezetekkel kapcsolatban környezeti- és humán toxikológiai kockázat nem ismert. A befogadó mikroorganizmus: A rekombináns plazmidok befogadására előállított, speciális Escherichia coli baktériumok kereskedelmi forgalomban is kapható, laboratóriumi alkalmazásra legyengített törzsek, melyek tenyésztése általában speciális feltételeket igényel. A természetes környezetben elpusztulnak. Antibiotikum rezisztencia spontán kialakulására nincs esély, patogenitásuk és toxicitásuk gyakorlatilag nincs. A rekombináns mikroorganizmus: A tervezett kísérletek jellegéből adódóan a genetikailag módosított szervezetekkel való emberi és környezeti kitettség igen alacsony. A véletlen balesetként bekövetkező szabad környezetbe való kikerülésük esetén a genetikailag módosított szervezetek számos olyan tulajdonsággal rendelkeznek, melyek gátolják azok szaporodását. A laboratóriumok területét csak és kizárólag inaktivált formában hagyhatják el, de még ebben az esetben is veszélyes hulladékként vannak nyilvántartva, a végső megsemmisítésig.

Balesetelhárítás

Az Állatorvos-tudományi Intézet, mint tagintézmény, rendelkezik érvényes baleset- és katasztrófa elhárítási tervvel, mely tartalmazza mind a Belső, mind a Külső védelmi tervet. Mindezek mellett, amennyiben géntechnológiailag módosított biológiai anyag kerül a felhasználás helyétől más, felhasználásra alkalmatlan helyre, pl. a laboratórium padlójára, azokat az érvényes szabályok szerint begyűjtik és megsemmisítik. A szennyezés helyszínét, amennyiben indokolt, felületsterilezéssel, klór tartalmú tisztítószerrel mentesítik.

Határozat letöltése

Letöltés sf_18_7_2013_zárt_MTA_Agrártudományi_Kutatóközpont.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Benkő Mária