SF/128-7/2013

Zárt rendszerben történő géntechnológiai tevékenység végzésének engedélyezése
Évszám

2013

Kérelmező neve

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Biológiai Intézet

Kiadmányozás dátuma

2013-06-11

Kérelmező címe

1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

Escherichia coli XL1-Blue, DH5α, K12 egér (Mus musculus) sejttenyészetek - patkány (Rattus norvegicus) sejttenyészetek -

Létesítmény neve

Élettani és Neurobiológiai Tanszék

Tevékenységbe bevont laborok

Déli épület VI. emelet 6.410, 6.411, 6.305 Déli épület Tetőtér T.406, T.407

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

A tervezett kísérletek jellegéből adódóan a genetikailag módosított szervezetekkel való emberi és környezeti kitettség igen alacsony. A munkafolyamatok kis nagyságrendben, szoros felügyelet és ellenőrzés mellett zajlanak. A mikróbák módosításuk előtt és módosításukat követően is jól elszigetelt körülmények között folyik szaporításuk. A véletlen balesetként bekövetkező szabad környezetbe való kikerülésük esetén a genetikailag módosított szervezetek számos olyan tulajdonsággal rendelkeznek, melyek gátolják azok szaporodását. A laboratóriumok területét csak és kizárólag inaktivált formában hagyhatják el, de még ebben az esetben is veszélyes hulladékként vannak nyilvántartva, a végső megsemmisítésig. A módosított szervezetek nem kórokozók, rájuk fogékony gazda szervezetek a szabad környezetben nincsenek. Fizikai módon illetve biológiai vektorokkal való terjedésük nem valószínűsíthető, a fizikai környezetre káros hatást nem fejthetnek ki.

Balesetelhárítás

A Biológiai Intézet rendelkezik érvényes hulladékkezelési szabályzattal (elkülönített veszélyes és nem veszélyes hulladék) munkahigiéniás működési szabályzattal, katasztrófavédelmi tervvel, munkavédelmi szabályzattal, tűzvédelmi szabályzattal, vegyianyag/készítmény nyilvántartással, munkaegészségügyi kockázatértékeléssel és Balesetelhárítási tervvel.

Határozat letöltése

Letöltés sf_128_7_2013_zárt_ELTE.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Schlett Katalin