SF/128-7/2013

Zárt rendszerben történő géntechnológiai tevékenység végzésének engedélyezése
Módosító Módosítás dátum
Virág Ágota 2020-06-22 13:20:48
Mező neve Eredeti érték Megváltozott érték
Határozat száma - SF/128-7/2013
Határozat címe - Zárt rendszerben történő géntechnológiai tevékenység végzésének engedélyezése
Évszám - 2013
Határozat típusa - Engedélyező határozat
Kiadmányozás dátuma - 2013.06.11.
Kérelmező címe - 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Létesítmény neve - Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Biológiai Intézet, Élettani és Neurobiológiai Tanszék
Tevékenységbe bevont laborok - Déli épület VI. emelet 6.410, 6.411, 6.305 Déli épület Tetőtér T.406, T.407
Biztonsági elszigetelési szint - 2. szint
Környezeti kockázatértékelés - A tervezett kísérletek jellegéből adódóan a genetikailag módosított szervezetekkel való emberi és környezeti kitettség igen alacsony. A munkafolyamatok kis nagyságrendben, szoros felügyelet és ellenőrzés mellett zajlanak. A mikróbák módosításuk előtt és módosításukat követően is jól elszigetelt körülmények között folyik szaporításuk. A véletlen balesetként bekövetkező szabad környezetbe való kikerülésük esetén a genetikailag módosított szervezetek számos olyan tulajdonsággal rendelkeznek, melyek gátolják azok szaporodását. A laboratóriumok területét csak és kizárólag inaktivált formában hagyhatják el, de még ebben az esetben is veszélyes hulladékként vannak nyilvántartva, a végső megsemmisítésig. A módosított szervezetek nem kórokozók, rájuk fogékony gazda szervezetek a szabad környezetben nincsenek. Fizikai módon illetve biológiai vektorokkal való terjedésük nem valószínűsíthető, a fizikai környezetre káros hatást nem fejthetnek ki.
Balesetelhárítás - A Biológiai Intézet rendelkezik érvényes hulladékkezelési szabályzattal (elkülönített veszélyes és nem veszélyes hulladék) munkahigiéniás működési szabályzattal, katasztrófavédelmi tervvel, munkavédelmi szabályzattal, tűzvédelmi szabályzattal, vegyianyag/készítmény nyilvántartással, munkaegészségügyi kockázatértékeléssel és Balesetelhárítási tervvel,
Publikus - Igen
Kérelmező neve - z
Engedély típusa - GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása
Felhasználható szervezet(ek) - Escherichia coli (XL1-Blue, DH5α, K12) / egér (Mus musculus) sejttenyészetek (-) / patkány (Rattus norvegicus) sejttenyészetek (-)
Feltöltött határozat - sf_128_7_2013_zárt_ELTE.pdf.pdf
Felelős vezető(k) neve - Dr. Schlett Katalin
Kapcsolódó határozat - SF/134-7/2013 - Zárt rendszerű tevékenység végzésére szolgáló géntechnológiai módosítást végző létesítmény engedélyezése