OGYÉI/64604-9/2019

Géntechnológiával módosított szervezetek nem forgalomba hozatali célú kibocsátásának engedélyezése
Módosító Módosítás dátum
Virág Ágota 2020-10-05 14:19:47
Mező neve Eredeti érték Megváltozott érték
Határozat száma - OGYÉI/64604-9/2019
Határozat címe - Géntechnológiával módosított szervezetek nem forgalomba hozatali célú kibocsátásának engedélyezése
Évszám - 2019
Határozat típusa - Engedélyező határozat
Kiadmányozás dátuma - 2020.03.10.
Kérelmező címe - Karl-Farkas-Gasse 22, 1030 Vienna, Ausztria
Kibocsátás helye - Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Belgyógyászati Klinika, Klinikai Farmakológiai részleg 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.
Környezeti kockázatértékelés - A genetikailag módosított szervezet azonosítható, a benyújtott hulladékkezelési eljárás megfelelő. A vakcinához használt baktérium egyetlen rezisztencia gént hordoz, ami a természetben eleve is nagymértékben elterjedt. A baktérium számos antibiotikumra érzékeny, a környezetben hamar elpusztul, ökológiai szempontból nem veszélyes.
Balesetelhárítás - A ShigETEC vakcinatörzs érzékeny az összes klinikai szempontból releváns antibiotikumra. Ezért bármilyen váratlan esemény esetén (például a klinikai vizsgálatban részt vevő személyzet GMO-val véletlenszerű szájon át történő kontaminációja) megfelelő antibiotikumos kezelést lehet alkalmazni, és a kezelt egyént gondosan figyelemmel kell kísérni a káros hatások és az ürítés szempontjából. Váratlan kiömléses kontamináció esetén a klinikai hely érintett munkaterületét / területeit standard működési protokollokban leírtak szerint kell megtisztítani és megfelelően fertőtleníteni. A szennyezett hulladék várható alacsony mennyiségét a rendelkezésre álló autoklávokkal kezeljük. A munkaruhák, eszközök, laboratóriumi felszerelések kezelése, a bútorok tisztítása és fertőtlenítése, a berendezések, a bútorok, a munkaterület felületeinek rendszeres mintavétele és a minták kezelése specifikus működési protokollok szerint történik.
Publikus - Igen
Kérelmező neve - Eveliqure Biotechnologies GmbH
Engedély típusa - GM szervezetek és azokból előállított termékek nem forgalomba hozatali célú kibocsátása
Felhasználható szervezet(ek) - Shigella flexneri 2a 2457 törzs (A recipiens szervezet Shigella flexneri enterobaktérium. A genetikai módosítások következtében a baktérium elvesztette invazív jellegét és szaporodó képességének nagy részét (ipaB és ipaC gének törlése), szerotípus specifikus felületi antigénjét (rfbF gén törlése) és toxin génjét (Set determinánsok törlése). A donor szervezet enterotoxikus E.coli, mely toxin fehérjéjének bizonyos részeit kódoló szakaszokat beültették a Shigella IP plazmidjára. Ezen szakaszoknak patogén vagy toxikus hatása nincs. A vakcina törzs feltehetőleg immunválaszt indukál Shigella baktérium és enterotoxikus E.coli fertőzés ellen.)
Feltöltött határozat - OGYEI_64604-9_Eveliqure_kibocsátás.pdf.pdf
Felelős vezető(k) neve - Prof.Dr.Páll Dénes