TMF/1-6/2017

Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése
Évszám

2017

Kérelmező neve

Magyar Tudományos Akadémia, Agrártudományi Kutatóközpont, Állatorvos-tudományi Intézet

Kiadmányozás dátuma

2017-06-29

Kérelmező címe

1143 Budapest, Hungária krt. 21.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

Marek-féle betegség vírus (MDV-Marek's disease virus, gallid herpes virus 2) 1-es szerotípusának Rispens (CVI 988) törzse Varicellovirus genusba tartozó pulykaherpes vírus (HVT - herpes virus of turkey) FC-126 jelű törzse

Létesítmény neve

Magyar Tudományos Akadémia, Agrártudományi Kutatóközpont, Állatorvos-tudományi Intézet

Létesítmény címe

1143 Budapest, Hungária krt. 23.

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

Mivel a módosított vírus (akárcsak a recipiens) csak sejthez kötve marad fertőzőképes, annak tárolása folyékony nitrogénben történik. Ebből a tárolási rendszerből kijutva a vírus gyakorlatilag azonnal elveszíti fertőzőképességét, így a környezetbe kijutás kockázata gyakorlatilag nulla. A recipiens organizmus nem patogén, nem toxikus, a környezetre veszélytelen. A donor génszakaszok önálló replikációra nem képesek, patogén vagy toxikus hatással nem rendelkeznek.

Balesetelhárítás

Amennyiben géntechnológiailag módosított biológiai anyag kerül a felhasználás helyétől más felhasználásra alkalmatlan helyre, azokat az érvényes szabályok szerint be kell gyűjteni és meg kell semmisíteni. A szennyezés helyszínét, amennyiben indokolt, felületsterilezéssel, klór tartalmú tisztítószerrel kell mentesíteni.

Határozat letöltése

Letöltés TMF_1-6_2017.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Farkas Szilvia
  • Dr. Bányai Krisztián