SF/548-25/2013

Zárt rendszerű tevékenység végzésére szolgáló géntechnológiai módosítást végző létesítmény engedélyezése
Évszám

2013

Kérelmező neve

Magyar Tudományos Akadémia, Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Kiadmányozás dátuma

2013-11-29

Kérelmező címe

6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozása

Felhasználható szervezet és leírása

Élesztők Komagataella (Pichia) pastoris, Saccharomyces cerevisiae Laboratóriumi sejtvonalak és primér sejtek egér (Mus musculus) sejtvonalak és primér sejtek, patkány (Rattus norvegicus) sejtvonalak és primér sejtek, sertés (Sus scrofa) primér sejtek, kutya (Canis familiaris) sejtvonalak, valamint emberi (Homo sapiens) sejtvonalak Baktériumok Escherichia coli, Thiocapsa roseopersicina, Rhodobacter capsulatus Cianobaktériumok Synecococcus, Synecocystis fajok Algák Spirullina, Chlamydomonas fajok

Létesítmény neve

Magyar Tudományos Akadémia, Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Létesítmény címe

6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Tevékenységbe bevont laborok

Közös állatház: 740 . számú laboratórium Üvegházak: 1. és 2. üvegház, 3. számú üvegház csak pollenszűrő felszerelését követően, míg a 4. és 5. számú tervezési és építési fázisban lévő üvegházakban a kérelemben részletezett kiviteli terv teljeskörű megvalósítása után végezhető géntechnológiai tevékenység. Biofizikai Intézet: 128, 148, 232, 238, "Süni" laboratóriumok Biokémiai Intézet: BayGen laborokban, 137, 432,436, 444,446, 544, 546, 548, 635, 646, 650 Genetikai Intézet: 401, 402, 418, 420, 452, 518, 522, 535, 537, 554, 602, 604, 605, 606, 612, 614, 624, 704, 706, 707, 712, 714, 717 Növénybiológiai Intézet: 112, 120, 126, 152, 202, 208, 218, 220, 224b, 258, 305, 435, 542, Vitality laboratóriumok

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

A kísérletekben használt recipiens organizmusok baktériumok és gombák nem patogén laboratóriumi törzsei, algák. A használt vektorok világszerte széles körben elterjedt, sem emberre, sem a környezetre nem veszélyes konstrukciók.

Balesetelhárítás

A hulladékokat típustól függően, főleg autoklávozással, illetve nátrium hipoklorittal vagy detergenssel ártalmatlanítják.

Határozat letöltése

Letöltés SF-548-25.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Ormos Pál