TMF/520-11/2015

Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozásának negedélyezése
Módosító Módosítás dátum
Virág Ágota 2019-10-22 09:58:02
Mező neve Eredeti érték Megváltozott érték
Határozat száma - TMF/520-11/2015
Határozat címe - Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozásának negedélyezése
Évszám - 2015
Határozat típusa - Engedélyező határozat
Kiadmányozás dátuma - 2015.07.10.
Kérelmező címe - 1095 Budapest, Mester utca 8.
Létesítmény neve - Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság, Élelmiszer Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratórium
Létesítmény címe - 1095 Budapest, Mester utca 81.
Tevékenységbe bevont laborok - I. emelet: előtér, DNS izoláló labor, daráló, iroda, darálószoba, előtér, PCR labor, mintatároló helyiség, tároló helyiség, Master Mix labor IV. emelet: 410-es autokláv szoba, 418-as vizsgáló helyiség
Biztonsági elszigetelési szint - 1. szint
Környezeti kockázatértékelés - Tevékenységük során nem kívánnak transzgénikus szervezeteket előállítani, csupán olyan növényeket kívánnak vizsgálni, amelyekről feltételezhető, hogy géntechnológiai úton módosítottak. Tevékenységük csupán arra irányul, hogy magvakból olyan mennyiségű növényi anyagot nyerjenek, amely már elegendő a vizsgálatok kivitelezéséhez szükséges mennyiségű DNS kinyeréséhez. A vizsgálni kívánt növényi szervezetek nem okoznak emberi, állati, vagy növényi betegséget. Mivel felhasználásuk zárt rendszerben történik, nincs hatásuk a környezetre sem. A kicsírázott szárat és leveleket teljes egészben felhasználják a vizsgálatok során.
Balesetelhárítás - A keletkező hulladékot, növényi szövetmaradványokat, autoklávozható műanyag zsákokban gyűjtik, az ártalmatlanítás a vizsgálat befelyezésétől számított egy héten belül megtörténik az intézetben telepített autoklávokban. Ezen felül, az autoklávozott hulladékot műanyag badellákban gyűjtik, melyeket az erre szerződött cég kéthetente elszállít, és égetéssel megsemmisít.
Publikus - Igen
Kérelmező neve - z
Engedély típusa - Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozása
Felhasználható szervezet(ek) - feltételezhetően genetikailag módosított szántóföldi növények magvai, a kicsírázott növény szára és levele (kukorica, szója, repce)
Feltöltött határozat - TMF_520-11_2015.pdf.pdf
Felelős vezető(k) neve - Dr. Sréterné Dr. Lancz Zsuzsanna