TMF/326-9/2018

Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem részére
Évszám

2018

Kérelmező neve

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Kiadmányozás dátuma

2018-07-09

Kérelmező címe

Pest megye, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

Escherichia coli K12 laboratóriumi törzsek XL1-blue, Top10, CJ236, BL21, DH5α, 2T1R, MG1655, BMH, GM2929, ER2925, ER2267, Origami™ (DE3) Mycobacterium smegmatis törzs MC2 155 Saccharomyces cerevisiae laboratóriumi törzsek - Pichia pastoris élesztő törzsek - Humán eredetű sejtvonalak HEK-293, Jurkat, HeLa, HCT116, HT29, HaCaT, MCF-7, SH-5Y5Y, HepG2, K562 Afrikai zöld majom-eredetű (Cercopithecus aethiops) sejtek COS7 Egér-eredetű (Mus musculus) sejtek MEF, NIH-3T3 Kínai hörcsög (Criteculus griseus) petefészek sejt CHO

Létesítmény neve

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Létesítmény címe

1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

A felhasználni kívánt mikroorganizmusok patogenitása, allergén és toxikus tulajdonsága nem tér el a természetben is előforduló vad típusétól, a sejtvonalak, a donor és akceptor szervezetek nem toxikusak, egészségügyi kockázatuk jelentéktelen.

Balesetelhárítás

Mivel a használni kívánt organizmusok nem patogének, speciális balesetvédelmi élőírásokra nincs szükség. Az esetleges vészhelyzetre, illetve a baleset-elhárításra vonatkozó szabályokat az intézmény munkavédelmi szabályzata tartalmazza.

Határozat letöltése

Letöltés TMF_326-9_2018.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Grolmuszné Dr. Vértessy Beáta