BGMF/36/2020

Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Biofizikai Intézet részére
Évszám

2020

Kérelmező neve

Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Biofizikai Intézet

Kiadmányozás dátuma

2020-01-13

Kérelmező címe

Baranya megye, 7624 Pécs, Szigeti út 12.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

Laboratóriumi egér-patkány hibridoma sejtvonalak NG-108-15; IP12-7 Laboratóriumi egér sejtvonalak Raw (264.7); X16C; C2C12 Saccharomyces cerevisiae (élesztő) W303a; InvSc1

Létesítmény neve

Biofizikai Intézet

Létesítmény címe

7624 Pécs, Szigeti út 12.

Tevékenységbe bevont laborok

Molekuláris biológiai laboratóriumaiban (Fsz. 020, alaprajz szerinti jelölés: SIBFF014, illetve Fsz. 012, alaprajz szerinti jelölés: SIBFF016) Eukarióta Sejtlaboratóriumaiban (Fsz.012, alaprajz szerinti jelölés: SIBFF017 illetve Fsz. 002, alaprajz szerinti jelölés: SIBFF021)

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Tervezett felhasználás

• A filopódiumok és membrán nanocsövek kialakulásában és funkciójában szerepet játszó molekuláris szintű folyamatok, kölcsönhatások feltárása, fehérje szerkezeti és sejt morfológiai átalakulások minél pontosabb leírása és megértése egér sejtvonalakon, elsősorban mikroszkópos vizsgálatokkal. • Idegfejlődés modellezése szabályozó fehérjék bejuttatása, illetve gátlása révén differenciált patkány-egér hibridoma sejtvonalakban. A kísérletek célja a miozin motorfehérjék karakterizálása, enzimatikus tulajdonságainak leírása. • GLUT4 tartalmú vezikulák transzlokációjának átrendeződésében szerepet játszó fehérjék funkciójának vizsgálata egér mioblaszt sejtekben. • In vitro vizsgálatokhoz szükséges rekombináns fehérjék előállítása élesztő expressziós rendszerekben, a fehérjék biofizikai tulajdonságainak leírása céljából.

Környezeti kockázatértékelés

A géntechnológiával módosított szervezetek felhasználása zárt rendszerben, steril fülkében történik, erre kiképzett személyzet által. A vizsgálatokban használni kívánt akceptor szervezetek patogenitás és virulencia, fertőzőképesség, allergénhatás, toxicitás és betegség közvetítő vektor jellege nem ismert. A donor szervezetekkel kapcsolatban környezeti- és humántoxikológiai kockázat nem ismert.

Balesetelhárítás

A hulladékokat, típustól függően autoklávozással, nátrium-hipoklorittal vagy detergenssel ártalmatlanítják, majd a hulladék megsemmisítése és elszállítása az érvényes hulladékkezelési szabályok betartásával történik.

Határozat letöltése

Letöltés BGMF_36.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Lukács András