TMF/18/2016

Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése
Módosító Módosítás dátum
Virág Ágota 2019-05-15 14:53:22
Mező neve Eredeti érték Megváltozott érték
Határozat száma - TMF/18/2016
Határozat címe - Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése
Évszám - 2016
Határozat típusa - Engedélyező határozat
Kiadmányozás dátuma - 2016-01-11
Kérelmező címe - 1085 Budapest, Üllői út 26.
Létesítmény neve - Semmelweis Egyetem, Orálbiológiai Tanszék
Létesítmény címe - 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tevékenységbe bevont laborok - NET épület XV. emelet 1509. számú vírus labor
Biztonsági elszigetelési szint - 2. szint
Környezeti kockázatértékelés - A vektorként használt replikáció-deficiens humán Ad5 rekombináns adenovírus emberben és állatban nem képesek sokszorozódni, csak a szaporításukra használt HEK 293 sejtvonalban. Az eszközöket, a munkafelületeket, a fülkét használat után virucid hatású fertőtlenítővel kezelik, a fülkét használat után UV fénnyel fertőtlenítik. A használt médiumot és egyéb folyadékokat kiöntés előtt szintén virucid hatású fertőtlenítővel ártalmatlanítani kell. A labor levegőjét UV átáramoltatásos rendszerrel sterilezik.
Balesetelhárítás - A genetikailag módosított szervezetek kezelése zárt rendszerű laboratóriumokban történik. A hulladékokat, típustól függően, főleg autoklávozással, ritkábban nátrium-hipoklorittal vagy detergenssel ártalmatlanítják, majd a hulladék megsemmisítése elszállítása az érvényes hulladékkezelési szabályok betartásával történik, megsemmisítését erre akkreditált szervezet végzi.
Publikus - Igen
Kérelmező neve - Semmelweis Egyetem
Engedély típusa - GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása
Felhasználható szervezet(ek) - egér (Mus musculus) (-) / patkány (Rattus norvegicus) (-) / emlős sejtvonalak (Rattus norvegicus, Mus musculus, Homo sapiens)
Feltöltött határozat - TMF_18_2016.pdf.pdf
Felelős vezető(k) neve - Dr. Varga Gábor
Kapcsolódó határozat - TMF/305-63/2015 - Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozásának engedélyezése