TMF/18/2016

Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése
Évszám

2016

Kérelmező neve

Semmelweis Egyetem

Kiadványozás dátuma

2016-01-11

Kérelmező címe

1085 Budapest, Üllői út 26.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

egér (Mus musculus) - patkány (Rattus norvegicus) - emlős sejtvonalak Rattus norvegicus, Mus musculus, Homo sapiens

Létesítmény neve

Semmelweis Egyetem, Orálbiológiai Tanszék

Létesítmény címe

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

Tevékenységbe bevont laborok

NET épület XV. emelet 1509. számú vírus labor

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

A vektorként használt replikáció-deficiens humán Ad5 rekombináns adenovírus emberben és állatban nem képesek sokszorozódni, csak a szaporításukra használt HEK 293 sejtvonalban. Az eszközöket, a munkafelületeket, a fülkét használat után virucid hatású fertőtlenítővel kezelik, a fülkét használat után UV fénnyel fertőtlenítik. A használt médiumot és egyéb folyadékokat kiöntés előtt szintén virucid hatású fertőtlenítővel ártalmatlanítani kell. A labor levegőjét UV átáramoltatásos rendszerrel sterilezik.

Balesetelhárítás

A genetikailag módosított szervezetek kezelése zárt rendszerű laboratóriumokban történik. A hulladékokat, típustól függően, főleg autoklávozással, ritkábban nátrium-hipoklorittal vagy detergenssel ártalmatlanítják, majd a hulladék megsemmisítése elszállítása az érvényes hulladékkezelési szabályok betartásával történik, megsemmisítését erre akkreditált szervezet végzi.

Határozat letöltése

Letöltés TMF_18_2016.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Varga Gábor