BGMF/562-8/2019

Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a Szegedi Biológiai Kutatóközpont részére
Évszám

2019

Kérelmező neve

Magyar Tudományos Akadémia, Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Kiadmányozás dátuma

2019-09-24

Kérelmező címe

Csongrád-Csanád megye, 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozása

Felhasználható szervezet és leírása

Kínai hörcsög (Cricetulus griseus) sejtvonalak CHO-K1 Ecetmuslica (Drosophila melanogaster) sejtvonalak és élő állatok - Escherichia coli - Arabidopsis thaliana modell növény - Nicotiana tabacum - Populus alba - Brassica napus - Élesztő (Saccharomyces cerevisiae) - Zöldalga (Chlamydomonas reinhardtii) - Bacillus megaterium - Ralstonia metallodurans -

Létesítmény neve

Biokémiai Intézet; Növénybiológiai Intézet

Tevékenységbe bevont laborok

Biokémiai Intézet • Bakteriális élettan és optimalizáció labor: 427, 448, 450 labor • Lendület Sejtciklus Szabályozás Kutatócsoport: 720, 715, 642 labor Növénybiológiai Intézet • Arabidopsis Molekuláris Genetikai Csoport: 254, 213 és Vitality labor • Molekuláris Fotobioenergetikai Csoport: 120, 122, 126, 152. labor

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

A genetikailag módosított szervezetek felhasználása zárt rendszerben történik, erre kiképzett személyzet által. Mindennemű baktérium- és gombatörzs tenyésztére való előkészítése mikrobiológiai fülkében zajlik. A hulladékok ártalmatlanítása a hulladékkezelési szabályzat szerint folyik. A kész törzseket egyes estekben a munkacsoport együttműködő partnerei is megkapják. A törzsek tökéletesen záródó dupla csomagolásban kerülnek szállításra, ha erre van szükség. Az esetlegesen a környezetbe jutó anyagok detergenssel, szerves oldószerrel vagy nátrium-hypoklorit oldattal tökéletesen semlegesíthetőek. A transzgenikus muslicákat külön, erre a célra kialakított laboratóriumban tárolják és használják, azok altatást követően eutanáziával kerülnek kiiktatásra. A növényház és a növénynevelő kamrák zárt rendszerben üzemelnek, a kísérleteket erre kiképzett, oktatáson részt vett személyzet végzi. A felhasznált növényanyag biztonságos megsemmisítését erre akkreditált szervezet végzi.

Balesetelhárítás

A genetikailag módosított szervezetek kezelése zárt rendszerű laboratóriumokban történik. A hulladékokat, típustól függően, főleg autoklávozással, ritkábban nátrium-hipoklorittal vagy detergenssel ártalmatlanítják, majd a hulladék megsemmisítése elszállítása az érvényes hulladékkezelési szabályok betartásával történik.

Határozat letöltése

Letöltés BGMF_562_8_2019.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Fehér Tamás
  • Dr. Lipinszki Zoltán
  • Dr. Szabados László
  • Dr. Tóth Szilvia Zita