TMF/305-79/2015

Géntechnológiával módosított szervezetek 1. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése
Évszám

2015

Kérelmező neve

Semmelweis Egyetem

Kiadványozás dátuma

2015-10-22

Kérelmező címe

1085 Budapest, Üllői út 26.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

egér (Mus musculus) - Escherichia coli -

Létesítmény neve

Semmelweis Egyetem, Anatómia, Szövet és Fejlődéstani Intézet

Létesítmény címe

1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.

Tevékenységbe bevont laborok

Alagsor, Állatház, egér részleg; 87. szoba Műtő; 84. szoba Földszint, 4. laboratórium; 73. szoba Földszint, 3. laboratórium; 75. szoba I. emelet, 1. számú Neuromorfológiai laboratórium; 46 szoba

Biztonsági elszigetelési szint

1. szint

Környezeti kockázatértékelés

A felhasználni kívánt szervezetek nem valószínű, hogy emberi, növény vagy állati betegséget okoznak. A vektorok és az azokba beépített szekvenciák nem ruházzák fel a GM szervezetet olyan fenotípussal, amely emberi, állati vagy növényi betegséget okozna, vagy káros hatást váltana ki a környezetben. A GM szervezet betegséget nem hordoz, a környezetre való káros hatása nem valószínű.

Balesetelhárítás

A kísérletekből származó hulladékok jellemzően állati tetemek, biológiai minták, ezekkel szennyezett eszközök, állati alom, illetve ürülék. A géntechnológiai munka során keletkező kísérleti állati tetemeket külön kell csomagolni az egyéb fertőző veszélyes állati tetemektől, illetve megkülönböztető felirattal kell ellátni a csomagolásukat: „fertőző veszélyes génsebészeti hulladék”. Elszállításukig hűtőberendezésben tárolandók. Az elszállítást erre akkreditált cég végzi.

Határozat letöltése

Letöltés TMF_305-79_2015.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Várnainé Dr. Tóth Zsuzsanna
  • Dr. Kálmán Mihály
  • Dr. Zachar Gergely
  • Dr. Dobolyi Árpád
  • Dr. Gerber Gábor