TMF/305-63/2015

Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozásának engedélyezése
Évszám

2015

Kérelmező neve

Semmelweis Egyetem Intézetei, Klinikái, Tanszékei

Kiadmányozás dátuma

2015-10-22

Kérelmező címe

Pest megye, 1085 Budapest, Üllői út 26.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozása

Felhasználható szervezet és leírása

Escherichia coli - aranyhörcsög (Mesocricetus auratus) - humán (Homo sapiens) sejtvonal - kutya (Canis familiaris) sejtvonal - sertés (Sus scrofa) sejtvonal - patkány (Rattus norvegicus) - Apocynum cannabium - Armoracia rusticana - Atropa belladonna - Chamomilla recutiata - Datura innoxia - Glycyrrhiza uralensis - Linum usitatissimum - Lobelia inflata - Onosis arvensis - Rauwolfia serpentina - Rubia tinctorum - Ruta graveolens - Salvia officinalis - Scutellaria baicalensis - Senecio jacobaea - Tagetes patula - Thermopsis turkestanica - Withania somniferum - kínai hörcsög (Cricetulus griseus) - rovar sejttenyészet (Spodoptera frugiperda) - OP50 katérium - növényi sejtek (Arabidopsis thaliana) - Mus musculus (egér) -

Tevékenységbe bevont laborok

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Cím: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 58 Alagsor, Állatház, egér részleg; 87. szoba Műtő; 84. szoba Földszint, 4. laboratórium; 73. szoba; 3. laboratórium; 75. szoba I emelet, 1 sz. Neuromorfológiai laboratórium; 46. szoba Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Cím: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. A fésű, II. emelet: 2.212, 2.213, 2.214, 2.215, 2.226, 2.228, 2.229, 2.234 B fésű, földszint: 0.204, 0.206, 0.207 Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika Cím: 1085 Budapest, Mária u.41. Genetikai Laboratórium III. em. 310. Fotobiológiai és fotokarcinogenezis laboratórium, V. em. 502., 503. Élettani Intézet Cím: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. III. em. 3.406, 4.409, 3.413, 3.414, 3.415, 3.416, 3.418, 3.420, 3.423, 3.424, 3.426, 3.427, 3.429, 3.430, 3.431, 3.433, 3.434, 3.437, 3.443, 3.445, 3.447, 3.448, 3.451 IV. em. 4.407, 4.408, 4.409, 4.410, 4.413 Elméleti Orvostudományi Központ Állatház Cím: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. Farmakognóziai Intézet Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26. kettő és fél emelet 253., 254., 257., 259. Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. Állatház III. em. 319-320. SE, NET, III. em. 308-309., G blokk SE, NET, IV. em. 403A, 407-408. SE, NET, V. em. 504., 505-506. Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. VI. em. 607. VII. em. 703. VIII. em. 804., állatház Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Cím: 1083 Budapest, Tömő u. 25-29. I. számú Szemészeti Klinika „A” épület, III. em. 309. I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika Cím: 1083 Budapest, Bókay J. u. 53. SE. I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Kutatólaboratóriuma I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26. II. em. 201-205, 215, 216, 227, 231-234., 238-242. III. em. 305, 306, 308, 310, 312, 314-321. III.sz. Belgyógyászati Klinika Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. III. em., Kutatólaboratórium Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet Cím: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. Elméleti Orvostudományi Központ, III. em. 3.313; 3.314; 3.320; 3.321; 3.359; 3.336/2; 3.341/2; 3.344; 3.340/1; 3.325 3.360/1; 3.360/2; 3.340/1 Nagyvárad téri Elméleti Tömb Állatház Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. NET épület 23. em. NET/GMO Állatszobák 1-5. Orálbiológiai Tanszék Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. NET épület XV. em. 1509. sz. vírus labor Orvosi Biokémiai Intézet Cím: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. IV. em. 4.510; 4.513; 4.514; 4.527; 4.528; 4.544; 4.550; 4.554 Orvosi Mikrobiológiai Intézet Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. IX. em. 0904, 0905; 0910, X. em. 1005; 1007 Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet Cím: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. II. em. EOK 2.108, 2.111, 2.112, 2.113, 2.117, 2.118, 2.119, 2.121, 2.122, 2.126, 2.127, 2.128, 2.130, 2.147, 2.148 Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Cím: 1083 Budapest, Balassa u. 6. II. em. Molekuláris Pszichiátriai Laboratórium Városmajori Szív- és érgyógyászati Klinika Cím: 1122 Budapest, Városmajor u. 68. Összekötő épület III. em.: Őssejt-laboratórium, Zsilip, Sejtbiológiai Laboratórium, In vitro sejtlaboratórium, Mikroszkóp szoba, Előkészítő. SE Kardiológiai Központ, Kísérleti Kutató Laboratórium, földszint: Kisállat laboratórium, SE Kardiológiai Központ, Kísérleti Kutató Laboratórium, emelet: In vitro laboratórium, Genetikai laboratórium, Hemodinamikai laboratórium, Előkészítő, Kisállat szoba

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

A felhasználni kívánt szervezetek nem valószínű, hogy emberi, növény vagy állati betegséget okoznak. A vektorok és az azokba beépített szekvenciák nem ruházzák fel a GM szervezetet olyan fenotípussal, amely emberi, állati vagy növényi betegséget okozna vagy káros hatást váltana ki a környezetben. A GM szervezet betegséget nem hordoz, a környezetre való káros hatása nem valószínű. A használt törzsek kereskedelmi forgalomban is kaphatók, laboratóriumi alkalmazásra legyengített törzsek. A használt sejtvonalak ATCC Biosafety Level 1 illetve ECACC GMO Class 1 besorolásúak. A patogenitás és toxicitás szinte teljességgel kizárható. A törzsek szaporodása nagymértékben laboratóriumi tenyésztési feltételekhez kötött, a természetes környezetben elpusztulnak. A bevitt humán eredetű DNS szakaszok ezt nem befolyásolják, patogén, allergén vagy toxikus fenotípust nem alakítanak ki. A transzgénikus növényeket zárt rendszerű laboratóriumokban elhelyezett növénynevelő kamrában tartjuk. Az esetlegesen Agrobacterium-mal kontaminált anyagok véletlen kikerülésének minimális az esélye. A laboratóriumban kiömlés, elejtés vagy eszköz törése esetén a folyékony halmazállapotú anyag sem tud a laboratóriumból kijutni, mivel nincs padlózati lefolyócsatornája, vízálló (PVC) padlózatú, és a labor padlószinje alacsonyabb a szomszédos helyiségekénél. Az alkalmazott Agrobacterium törzsek természetben előforduló növényi patogén talajbaktériumok változatai, melyeknek kikerülése nem jelent környezeti kockázatot, illetve a környezeti kockázat mértéke nem ismert.

Balesetelhárítás

A kísérletekből származó hulladékok jellemzően állati tetemek, biológiai minták, ezekkel szennyezett eszközök, állati alom, illetve ürülék. A géntechnológiai munka során keletkező kísérleti állati tetemeket külön kell csomagolni az egyéb fertőző veszélyes állati tetemektől, illetve megkülönböztető felirattal kell ellátni a csomagolásukat: „fertőző veszélyes génsebészeti hulladék”. Elszállításukig hűtőberendezésben tárolandók. Az elszállítást erre akkreditált cég végzi. A hulladékokat típustól függően, főleg autoklávozással, nátrium-hipoklorittal vagy detergenssel ártalmatlanítják

Határozat letöltése

Letöltés TMF_305-63_2015.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Molnár Mária Judit
Kapcsolódó határozat(ok)