TMF/43-18/2015

Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozásának engedélyezése
Évszám

2015

Kérelmező neve

Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Természettudományi és Informatikai Kar

Kiadmányozás dátuma

2015-03-16

Kérelmező címe

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozása

Felhasználható szervezet és leírása

Baktériumok Escherichia coli, Agrobacterium tumefaciens, Propionibacterium acnes Laboratóriumi sejtvonalak egér (Mus musculus), patkány (Rattus norvegicus), emberi (Homo sapiens) sejtvonalak és primer sejtek Állatok egér (Mus musculus), patkány (Rattus norvegicus), görény (Mustela putorius furo) Gombák Pichia pastoris, Saccharomyces cerevisiae, Schizoaccharomyces pombe rovar (Spodoptera frugiperda) sejtkultúra - Növények lúdfű (Arabidopsis thaliana), paradicsom (Solanum lycopersicum), dohány (Nicotiana tabacum), szálkaperje (Brachypodium distachylon)

Létesítmény neve

Általános Orvostudományi Kar; Gyógyszerésztudományi Kar; Természettudományi és Informatikai Kar

Tevékenységbe bevont laborok

Általános Orvostudományi Kar: • Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 40.); • Biokémiai Intézet (6720 Szeged, Dóm tér 9. II. em. 233, 234, 238. számú szobákban); • I. sz. Belgyógyászati Klinika (6720 Szeged, Korányi fasor 8-10. földszint, állatház); • I. sz. Belgyógyászati Klinika (6720 Szeged, Korányi fasor 8-10. PANCREAS kutató labor, alagsor); • I. sz. Belgyógyászati Klinika (6725 Szeged, Szikra u. 2. DNT. I. em. Hegyi - Lanovics labor); • I. sz. Belgyógyászati Klinika (6720 Szeged, Dóm tér 12. Farmakológiai Intézet, tetőtér, állatház); • Sebészeti Műtéttani Intézet (6720 Szeged, Szőkefalvi-Nagy Béla u. 6. III. em., Immunológiai labor); • Neurológiai Klinika (6725 Szeged, Szikra u. 2. DNT. I. em. Vécsei labor); • Kórélettani Intézet (6725 Szeged, Semmelweis u. 1.); Gyógyszerésztudományi Kar: • GYTK Gyógyszeranalitikai Intézet (6720 Szeged, Somogyi u. 4.); • Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet (6720 Szeged, Eötvös u. 6.); • Farmakognóziai Intézet (6721 Szeged, Dóm tér 12.); • Gyógyszertechnológiai Intézet (6720 Szeged, Eötvös u. 6.) Természettudományi és Informatikai Kar: • Biotechnológiai Tanszék (6726 Szeged Közép fasor 52.); • Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék (6720 Szeged, Somogyi u.4.); • Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék (6726 Szeged, Közép fasor 52.); • Növénybiológiai Tanszék (6726 Szeged, Közép fasor 52.); • Mikrobiológiai Tanszék (6726 Szeged, Közép fasor 52.); • Genetika Tanszék (6727 Szeged, Közép fasor 52.); • Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék (6728 Szeged, Közép fasor 52.)

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

A létesítmény II. elszigeteltségi szinten történő engedélyezését kéri a Szegedi Tudományegyetem, mint kérelmező a dolgozók és a környezet fokozott védelme érdekében. A genetikailag módosított szervezetek felhasználása zárt rendszerben történik, erre kiképzett személyzet által. A génmódosított egerek kockázati besorolás szempontjából nem térnek el az általánosan használt laboratóriumi egerektől, sem patogenitás, sem allergenitás, sem toxicitás szempontjából nem jelentenek kockázatot. Az állatház működési jellemzőiből (zsilipes beléptető rendszer) adódóan nem fordulhat elő, hogy az állattartó dobozók úgy vannak nyitva, hogy egyidejűleg az állatház bejárata is nyitva lenne, így az izoláció megoldható és az elszabadulás kockázata elhanyagolható. Amennyiben a tartódobozból mégis elszabadulna egy egyed, úgy az esetleges kontamináció megelőzésére céljából az állatokat az állatgondozó terminálja. A szabad környezetben ezen állatok elpusztulnak, ezért a környezetre közvetlen veszélyt nem jelentenek. A zárt rendszerű kezelés során a genetikailag módosított organizmusok nem jelentenek semmilyen veszélyforrást. Esetleges kijutásuk a szabályok betartásával könnyen megakadályozható. Szándékos kibocsátást az Intézmény egyik szervezeti egysége sem tervez. Mivel a genetikai módosítások és a módosított élőlények felhasználása nem kibocsátási céllal, hanem alapkutatás céljából és laboratóriumi nagyságrendben folyik, és az ilyenkor szokásos, laboratóriumi munkával kapcsolatos, kitettség hatása az évtizedes tudományos gyakorlatból jól ismert, az egyes eljárásokra vonatkozó részletes kockázatértékelésre nincsen szükség.

Balesetelhárítás

A zárt rendszerű géntechnológiai tevékenységet folytató létesítményben dolgozó személyzet rendszeres balesetvédelmi oktatásban részesül. A laboratóriumokban munkavégzés csak a megfelelő védőfelszerelésben (tipikusan kesztyű és köpeny, indokolt esetben szájmaszk, védőszemüveg, cipővédő) folyik. Mindezek mellett, amennyiben géntechnológiai vektor vagy egyéb géntechnológiailag módosított biológiai anyag kerül a biztonsági fülkéken kívül ( pl. a laboratórium padlójára), azokat az érvényes szabályok szerint begyűjtik és megsemmisítik. A szennyezés helyszínét felületsterilezéssel, nátrium hipoklorittal vagy kationos detergenssel mentesítik, a mentesítőszerek minden zárt rendszerű laborban elérhetőek. DNS vektorokkal vagy géntechnológiai úton módosított sejtvonalakkal vagy mikrobiális szervezetekkel való esetleges érintkezést követően az érintett bőrfelületet kationos fertőtlenítőszerrel kezelik. A géntechnológiai tevékenység által érintett területek takarítása és fertőtlenítése rendszeres.

Határozat letöltése

Letöltés TMF_43_18_2015.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Prof. Dr. Szabó Gábor