BGMF/588-5/2019

Géntechnológiával módosított szervezetek 1. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a Pharmacoidea Kft. részére
Évszám

2019

Kérelmező neve

Pharmacoidea Kft.

Kiadmányozás dátuma

2019-11-04

Kérelmező címe

Csongrád-Csanád vármegye, 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

Humán sejtvonalak (Homo sapiens) - Laboratóriumi egér sejtvonalak (Mus musculus) - Patkány sejtvonalak (Rattus norvegicus) - Aranyhörcsög sejtvonalak (Mesocricetus auratus) -

Biztonsági elszigetelési szint

1. szint

Környezeti kockázatértékelés

A Pharmacoidea által megvalósítandó géntechnológiai tevékenység kockázatmentes vagy elhanyagolható kockázattal járó tevékenységnek tekinthető, amely patogenitással nem rendelkező, és a környezetben túlélésre képtelen mikroorganizmusokat és emlős sejtvonalakat eredményez. A kísérletekben használt recipiens organizmusok táptalajokon kívüli környezetben nem túlélő emlős sejtvonalak. A használt vektorok világszerte széles körben elterjedtek, sem emberre, sem a környezetre nem veszélyes konstrukciók.

Balesetelhárítás

A géntechnológiával módosított szervezetek kezelése zárt rendszerű laboratóriumokban történik. A hulladékokat, típusoktól függően, főleg autoklávozással, ritkábban nátrium-hipoklorittal vagy detergenssel ártalmatlanítják, majd a hulladék megsemmisítése, elszállítása az érvényes hulladékkezelési szabályok betartásával történik.

Határozat letöltése

Letöltés BGMF_588_5_2019.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Letoha Tamás