TMF/599/2014

Géntechnológiával módosított szervezetek 1. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése
Évszám

2014

Kérelmező neve

Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet

Kiadmányozás dátuma

2014-09-08

Kérelmező címe

1121 Budapest, Pihenő utca 1.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

Humán sejtvonalak H1975, A2058, M1/9, H358, A431, H1650, HT29, LCLC, A549, HT1080, Du145, 3 LL-HH, LEC, HUVEC Egér sejtvonalak C-26, B16, AE17, AB12 Kínai hörcsög sejtvonalak (CHO) - Egér (Mus musculus) törzsek SPF egér törzsek: Balb/C, C57B1/6, DBA-2, BDF-1, SCID és NOD-SCID

Létesítmény neve

Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet

Létesítmény címe

1121 Budapest, Pihenő utca 1.

Tevékenységbe bevont laborok

"Z" épület, felső szint, laboratóriumai és állatház

Biztonsági elszigetelési szint

1. szint

Környezeti kockázatértékelés

Olyan ellenőrzött tumorsejt vonalakkal dolgoznak, melyek évtizedek óta szolgálják a molekuláris biológusokat. Laboron kívül nem maradnak életben, tenyésztésükhöz speciális körülmények kellenek. A sejtekbe bevitt géneket plazmidokban juttatják be, ami azt jelenti, hogy nem épül be véglegesen a sejtek genomjába. A bevitt gén általában egy-egy fehérjét, illetve annak részletét kódolja, így a sejteket nem ruházza fel semmilyen „veszélyesnek” gondolt tulajdonsággal. A sejteket nemzetközi forgalmazóktól szerezik be, és évtizedekre visszamenőleg dokumentálhatóan semmiféle veszélyt nem jelentenek a laborban dolgozókra, illetve a környezetre leírásuknak megfelelő használatuk és tartásuk esetén. Géntechnológiával módosított egértörzsek laboron kívül nem maradnak életben, tenyésztésükhöz speciális körülmények kellenek. Amennyiben kikerülnek a mesterséges környezetükből, olyan kompetitív hátrányban szenvednének, hogy természetben való elszaporodásuk kizárható. Az egerek tartásához steril és szigorúan szabályozott körülményekre van szükség, így a velük dolgozó munkatársak bármilyen jellegű fertőzés veszélyének kockázata is minimális. A génmódosítás következtében ezek az egerek alkalmassá válnak a humán tumorok vizsgálatára, de olyan jellegű élettani változásokat ezek a módosítások nem okoznak, mely bármiféle veszélyt jelenthetne a velük dolgozó munkatársakra, vagy a környezetükre.

Balesetelhárítás

Az esetleges vészhelyzetre, illetve baleset-elhárításra vonatkozó szabályokat az intézmény munkavédelmi szabályzata tartalmazza. A dolgozóknak kötelessége betartani a munka- és balesetvédelmi előírásokat, melynek megerősítésére rendszeresen oktatásban részesülnek. Bármilyen eltérés, rendellenesség esetén a munkavégzőnek kötelessége leállítani a folyamatban levő munkát, és értesíteni a biztonságért felelős személyeket vagy az igazgatót. A probléma elhárításáról és annak eredményéről szükség esetén a felelős személynek kötelessége értesítenie a területi környezetvédelmi hatóságot.

Határozat letöltése

Letöltés TMF_599_2014.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Döme Balázs