BGMF/99-20/2020

Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a Semmelweis Egyetem részére
Módosító Módosítás dátum
Virág Ágota 2020-04-08 11:22:38
Mező neve Eredeti érték Megváltozott érték
Határozat száma - BGMF/99-20/2020
Határozat címe - Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a Semmelweis Egyetem részére
Évszám - 2020
Határozat típusa - Engedélyező határozat
Kiadmányozás dátuma - 2020-04-06
Kérelmező címe - 1085 Budapest, Üllői út 26.
Létesítmény neve - Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
Tevékenységbe bevont laborok - Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika: Genetika és Őssejt Laboratórium: V. emelet: 504., 505. számú laboratóriumok Élettani Intézet: • Molekuláris Endokrinológiai Laboratórium: III. emelet: 3.325. számú laboratórium • Nyirokélettani Laboratórium: III. emelet: 3.341/1., 3.341/2., 3.359. számú laboratóriumok • Oxidatív Stressz Laboratórium: III. emelet: 3.335. számú laboratórium • Sejtregenerációs Laboratórium: III. emelet: 3.327., 3.328. számú laboratóriumok és az Elméleti Orvostudomány Központ állatházában kialakított „Hal” helyiség Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet: • III. emelet: 304., 305. számú laboratóriumok • V. emelet: 511. számú laboratórium
Biztonsági elszigetelési szint - 2. szint
Környezeti kockázatértékelés - A felhasználni kívánt szervezetek nem valószínű, hogy emberi, növény vagy állati betegséget okoznak. A vektorok és az azokba beépített szekvenciák nem ruházzák fel a GM szervezetet olyan fenotípussal, amely emberi, állati vagy növényi betegséget okozna vagy káros hatást váltana ki a környezetben. A GM szervezet betegséget nem hordoz, a környezetre való káros hatása nem valószínű. A használt törzsek kereskedelmi forgalomban is kaphatók, laboratóriumi alkalmazásra legyengített törzsek.A patogenitás és toxicitás szinte teljességgel kizárható. A törzsek szaporodása nagymértékben laboratóriumi tenyésztési feltételekhez kötött, a természetes környezetben elpusztulnak. A bevitt humán eredetű DNS szakaszok ezt nem befolyásolják, patogén, allergén vagy toxikus fenotípust nem alakítanak ki.
Balesetelhárítás - A kísérletekből származó hulladékok jellemzően állati tetemek, biológiai minták, ezekkel szennyezett eszközök, állati alom, illetve ürülék. A géntechnológiai munka során keletkező kísérleti állati tetemeket külön kell csomagolni az egyéb fertőző veszélyes állati tetemektől, illetve megkülönböztető felirattal kell ellátni a csomagolásukat: „fertőző veszélyes génsebészeti hulladék”. Elszállításukig hűtőberendezésben tárolandók. Az elszállítást erre akkreditált cég végzi. A hulladékokat típustól függően, főleg autoklávozással, nátrium-hipoklorittal vagy detergenssel ártalmatlanítják.
Publikus - Igen
Kérelmező neve - z
Engedély típusa - Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozása
Felhasználható szervezet(ek) - egér (Mus musculus) (-) / Humán sejtvonalak (-) / patkány (Rattus norvegicus) (-)
Feltöltött határozat - BGMF_99_20.pdf.pdf
Felelős vezető(k) neve - Dr. Mayer Balázs, Dr. Hunyady László, Dr. Jakus Zoltán, Dr. Káldi Krisztina, Dr. Mocsai Attila, Dr. Horváth Eszter, Dr. Enyedi Balázs, Dr. Ernyey Alíz Judit, Dr. Gyertyán István
Kapcsolódó határozat - TMF/305-63/2015 - Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozásának engedélyezése