BGMF/99-20/2020

Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a Semmelweis Egyetem részére
Évszám

2020

Kérelmező neve

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika; Élettani Intézet; Farmakológiai és Farmakoterápiás INtézet

Kiadmányozás dátuma

2020-04-06

Kérelmező címe

Pest megye, 1085 Budapest, Üllői út 26.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozása

Felhasználható szervezet és leírása

Humán sejtvonalak - Mus musculus (egér) - Rattus norvegicus (patkány) -

Létesítmény neve

Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Élettani Intézet; Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

Tevékenységbe bevont laborok

Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika: Genetika és Őssejt Laboratórium: V. emelet: 504., 505. számú laboratóriumok Élettani Intézet: • Molekuláris Endokrinológiai Laboratórium: III. emelet: 3.325. számú laboratórium • Nyirokélettani Laboratórium: III. emelet: 3.341/1., 3.341/2., 3.359. számú laboratóriumok • Oxidatív Stressz Laboratórium: III. emelet: 3.335. számú laboratórium • Sejtregenerációs Laboratórium: III. emelet: 3.327., 3.328. számú laboratóriumok és az Elméleti Orvostudomány Központ állatházában kialakított „Hal” helyiség Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet: • III. emelet: 304., 305. számú laboratóriumok • V. emelet: 511. számú laboratórium

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

A felhasználni kívánt szervezetek nem valószínű, hogy emberi, növény vagy állati betegséget okoznak. A vektorok és az azokba beépített szekvenciák nem ruházzák fel a GM szervezetet olyan fenotípussal, amely emberi, állati vagy növényi betegséget okozna vagy káros hatást váltana ki a környezetben. A GM szervezet betegséget nem hordoz, a környezetre való káros hatása nem valószínű. A használt törzsek kereskedelmi forgalomban is kaphatók, laboratóriumi alkalmazásra legyengített törzsek.A patogenitás és toxicitás szinte teljességgel kizárható. A törzsek szaporodása nagymértékben laboratóriumi tenyésztési feltételekhez kötött, a természetes környezetben elpusztulnak. A bevitt humán eredetű DNS szakaszok ezt nem befolyásolják, patogén, allergén vagy toxikus fenotípust nem alakítanak ki.

Balesetelhárítás

A kísérletekből származó hulladékok jellemzően állati tetemek, biológiai minták, ezekkel szennyezett eszközök, állati alom, illetve ürülék. A géntechnológiai munka során keletkező kísérleti állati tetemeket külön kell csomagolni az egyéb fertőző veszélyes állati tetemektől, illetve megkülönböztető felirattal kell ellátni a csomagolásukat: „fertőző veszélyes génsebészeti hulladék”. Elszállításukig hűtőberendezésben tárolandók. Az elszállítást erre akkreditált cég végzi. A hulladékokat típustól függően, főleg autoklávozással, nátrium-hipoklorittal vagy detergenssel ártalmatlanítják.

Határozat letöltése

Letöltés BGMF_99_20.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Mayer Balázs
  • Dr. Hunyady László
  • Dr. Jakus Zoltán
  • Dr. Káldi Krisztina
  • Dr. Mocsai Attila
  • Dr. Horváth Eszter
  • Dr. Enyedi Balázs
  • Dr. Ernyey Alíz Judit
  • Dr. Gyertyán István