BGMF/178-13/2020

Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet részére
Évszám

2020

Kérelmező neve

Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet

Kiadmányozás dátuma

2020-06-02

Kérelmező címe

Baranya megye, 7624 Pécs, Szigeti út 12.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

Escherichia coli BL21(DE)plysS; BL21-Rosetta 2; DH5 α; JM109 ; K12 TB1 ; XL1 Blue MRF

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Tervezett felhasználás

A kísérlet fő célja egy új, sertésekből nemrég azonosított, Astroviridae víruscsaládba tartozó Sertés astrovírus 3/Porcine astrovirus 3 szeroepidemiológiai vizsgálata hazai sertésekben, illetve esetleges zoonotikus infekciók azonosítása humán mintákon. A szeroepidemiológiai vizsgálatokhoz laboratóriumunkban kifejlesztendő ELISA vagy Line Imuno Assay/Western blot technikát alkalmaznának, melyhez antigénként a rekombináns úton előállított PoAstV-3 kapszid-fragmens(eke)t használnának. A rekombináns fehérjék előállításához kereskedelmi forgalomból beszerezhető, apatogén Escherichia coli törzseket (donor szervezetek) és PoAstV-3 kapszid-fragmenst kódoló inzerteket tartalmazó expressziós plazmidot (vektorok) terveznek alkalmazni.

Környezeti kockázatértékelés

A transzformálásokra használt vektorok (plazmidok) kereskedelmi forgalomban szabadon beszerezhetőek. Az alkalmazandó plazmidok összes génszekvenciája ismert, funkciójuk jól feltérképezett. Az inzertnek nem ismert olyan funkciója, amellyel az akceptor szervezet (E. coli) olyan fenotípusos tulajdonságra tesz szert, amivel emberi, állati vagy növényi betegséget okozhat, vagy káros hatást válthat ki a környezetben. A mindennapi gyakorlatban ma már széleskörűen elterjedt, hasonló rekombináns E.coli klónok kezelésével, a rekombináns fehérje előállításával és a produktum felhasználásával kapcsolatos előírások és laboratóriumi rendszabályok betartása esetén potenciálisan felmerülő kockázatok jelentéktelennek tekinthetők. Mivel a GMO-ból tisztított rekombináns fehérje életképes sejtet, illetve infektív vírus partikulumokat nem tartalmaz, ezért a környezetbe való esetleges kikerülése semmilyen ismert biológiai kockázatot nem jelent.

Balesetelhárítás

A genetikailag módosított, rekombináns virális peptidek, kapszid-fragmensek előállítására alkalmas apatogén E.coli törzsek felhasználása zárt rendszerben, előzőleg 2-es elszigetelési szintre engedélyezett laboratóriumi helységekben történik, erre kiképzett személyzet által. Az előállítási eljárás során keletkezett biológiai (GMO-tartalmú) és vegyi hulladékok ártalmatlanítása zárt rendszerben, a hatályos egyetemi hulladékkezelési szabályzat szerint folyik (kémiai semlegesítés, autokláv, elégetés). Vészhelyzet, illetve baleset esetén az Intézet hatályos ”Vészhelyzet cselekvési terv”-ben és a Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi szabályzatának általános és specifikusan idevágó rendelkezései az irányadóak. Bármely váratlan esemény bekövetkezése során elsődleges cél a veszélyeztetett személyek testi épségének megóvása, a környezetszennyezés megakadályozása, berendezések meghibásodása esetén a hiba elhárítása. A géntechnológiával módosított szervezetekkel bekövetkezett baleset esetén azonnali hatállyal értesíteni kell a portaszolgálatot, az Intézet vezetőjét és az intézeti GMO felelőst és helyettesét.

Határozat letöltése

Letöltés BGMF_178-13.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Boros Ákos