BGMF/178-13/2020

Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet részére
Módosító Módosítás dátum
Virág Ágota 2020-06-04 10:21:16
Mező neve Eredeti érték Megváltozott érték
Határozat száma - BGMF/178-13/2020
Határozat címe - Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet részére
Évszám - 2020
Határozat típusa - Engedélyező határozat
Kiadmányozás dátuma - 2020-06-02
Kérelmező címe - 7624 Pécs, Szigeti út 12.
Biztonsági elszigetelési szint - 2. szint
Tervezett felhasználás - A kísérlet fő célja egy új, sertésekből nemrég azonosított, Astroviridae víruscsaládba tartozó Sertés astrovírus 3/Porcine astrovirus 3 szeroepidemiológiai vizsgálata hazai sertésekben, illetve esetleges zoonotikus infekciók azonosítása humán mintákon. A szeroepidemiológiai vizsgálatokhoz laboratóriumunkban kifejlesztendő ELISA vagy Line Imuno Assay/Western blot technikát alkalmaznának, melyhez antigénként a rekombináns úton előállított PoAstV-3 kapszid-fragmens(eke)t használnának. A rekombináns fehérjék előállításához kereskedelmi forgalomból beszerezhető, apatogén Escherichia coli törzseket (donor szervezetek) és PoAstV-3 kapszid-fragmenst kódoló inzerteket tartalmazó expressziós plazmidot (vektorok) terveznek alkalmazni.
Környezeti kockázatértékelés - A transzformálásokra használt vektorok (plazmidok) kereskedelmi forgalomban szabadon beszerezhetőek. Az alkalmazandó plazmidok összes génszekvenciája ismert, funkciójuk jól feltérképezett. Az inzertnek nem ismert olyan funkciója, amellyel az akceptor szervezet (E. coli) olyan fenotípusos tulajdonságra tesz szert, amivel emberi, állati vagy növényi betegséget okozhat, vagy káros hatást válthat ki a környezetben. A mindennapi gyakorlatban ma már széleskörűen elterjedt, hasonló rekombináns E.coli klónok kezelésével, a rekombináns fehérje előállításával és a produktum felhasználásával kapcsolatos előírások és laboratóriumi rendszabályok betartása esetén potenciálisan felmerülő kockázatok jelentéktelennek tekinthetők. Mivel a GMO-ból tisztított rekombináns fehérje életképes sejtet, illetve infektív vírus partikulumokat nem tartalmaz, ezért a környezetbe való esetleges kikerülése semmilyen ismert biológiai kockázatot nem jelent.
Balesetelhárítás - A genetikailag módosított, rekombináns virális peptidek, kapszid-fragmensek előállítására alkalmas apatogén E.coli törzsek felhasználása zárt rendszerben, előzőleg 2-es elszigetelési szintre engedélyezett laboratóriumi helységekben történik, erre kiképzett személyzet által. Az előállítási eljárás során keletkezett biológiai (GMO-tartalmú) és vegyi hulladékok ártalmatlanítása zárt rendszerben, a hatályos egyetemi hulladékkezelési szabályzat szerint folyik (kémiai semlegesítés, autokláv, elégetés). Vészhelyzet, illetve baleset esetén az Intézet hatályos ”Vészhelyzet cselekvési terv”-ben és a Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi szabályzatának általános és specifikusan idevágó rendelkezései az irányadóak. Bármely váratlan esemény bekövetkezése során elsődleges cél a veszélyeztetett személyek testi épségének megóvása, a környezetszennyezés megakadályozása, berendezések meghibásodása esetén a hiba elhárítása. A géntechnológiával módosított szervezetekkel bekövetkezett baleset esetén azonnali hatállyal értesíteni kell a portaszolgálatot, az Intézet vezetőjét és az intézeti GMO felelőst és helyettesét.
Publikus - Igen
Kérelmező neve - Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
Engedély típusa - GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása
Felhasználható szervezet(ek) - Escherichia coli (BL21(DE)plysS; BL21-Rosetta 2; DH5 α; JM109 ; K12 TB1 ; XL1 Blue MRF)
Feltöltött határozat - BGMF_178-13.pdf.pdf
Felelős vezető(k) neve - Dr. Boros Ákos
Kapcsolódó határozat - TMF/433-21/2015 - Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozásának engedélyezése