BGMF/141-10/2020

Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Anatómiai Intézet részére
Évszám

2020

Kérelmező neve

Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Anatómiai Intézet

Kiadmányozás dátuma

2020-06-15

Kérelmező címe

Baranya megye, 7624 Pécs, Szigeti út 12.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

HK-2 humán vese sejtvonal - INT-407 humán intestinalis epithel sejtvonal - ARPE-19 humán pigmenthám sejtvonal - Y79 humán retinoblastoma sejtvonal - Caco-2 humán adenocarcinoma sejtvonal - TFK-1 humán cholangiocarcioma sejtvonal - PANC-1 pancreas adenocarcinoma sejtvonal - HTC-116 humán colon carcinoma sejtvonal - RF/6A, CRL-1780 Rhesusmajom (Macaca mulatta) endotheliális sejtvonal - ACBRI 181 primer humán retina mikrovaszkuláris endothel sejtvonal - THP-1 humán monocyta sejtvonal - NK-92 MI humán természetes ölősejt sejtvonal - hDPSC humán fogpulpa őssejt - HUmán ADCYAP1 gén és Humán ADCYAP1-re specikfikus siRNS -

Létesítmény neve

Anatómiai Intézet

Létesítmény címe

7624 Pécs, Szigeti út 12.

Tevékenységbe bevont laborok

SIEE2067

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Tervezett felhasználás

A vizsgálat célja az endogén hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) szerepének vizsgálata, génjének csendesítésével. A vizsgálatokhoz az ADCYAP1 génről átíródó PACAP mRNS-t célzó mesterséges RNS (siRNS) használható, ami időlegesen csökkenti az alkalmazott sejtvonalak endogén PACAP szintjeit. A transzfekció után a sejtvonalak különböző károsító hatásnak tehetők ki. Vizsgálatok keretében hipoxia, oxidatív stressz vagy ionizáló sugárzás alkalmazását tervezik. Ezt követően a sejtek viabilitása meghatározható MTT-teszt vagy EZ4U-teszt segítségével. A kísérletek során megfelelő kontrollok alkalmazása mellett információ nyerhető az endogén PACAP védő szerepéről különböző stresszorok alkalmazása esetén. A csökkent PACAP-szinttel rendelkező minták valószínűleg kevésbé képesek ellenállni a károsító hatásoknak, ami az endogén PACAP védő szerepének fontosságát bizonyíthatná.

Környezeti kockázatértékelés

Maguk a sejtvonalak csak a laboratóriumban számukra biztosított speciális körülmények között tartva képesek megőrizni élet- és osztódó képességüket, megfelelően alkalmazott tápoldatok, hőmérsékleti viszonyok és szén-dioxid koncentráció fenntartásával. Ezeken hiányában a sejtek elpusztulnak, fertőzőképességgel nem rendelkeznek. Szimbióta vagy parazita kapcsolat kialakítására nem képesek. A vizsgált sejtvonalak módosítására használt speciális siRNS mix sejtekbe spontán módon bejutni, vagy azokban maradandó változást létrehozni nem tud. Specificitása miatt csak és kizárólag a célsejtek esetleges PACAP tartalmát lehet képes befolyásolni. Transzfekcióra csak a megfelelő típusú, a választott sejtvonallal kompatibilis Dharmafect reagens alkalmazásával kerülhet sor. Ennek a meghatározott sejtvonalakhoz alkalmazható reagensnek a kiválasztása, alkalmazása, a transzfekciós protokoll megvalósulása kizárólag a kutató kontrollja alatt, a gyártó által ajánlott laboratóriumi körülmények között lehetséges. Az siRNS és a reagens véletlenszerű összekeveredése más sejttípusokkal, az optimálistól eltérő külső környezetben transzfekcióhoz nem vezethet.

Balesetelhárítás

A PTE Anatómiai Intézet Molekuláris Biológiai Laboratóriumában kis kockázatú kísérletes tevékenység folyik. A képzett szakemberek által tervezett és végrehajtott kísérletek során kizárólag a hatályos tűz- és munkavédelmi szabályok betartásával, minden szükséges egyéni védőeszközt alkalmazva történik munkavégzés. A kísérletezők egészsége ezért a munkavégzés során nincs veszélynek kitéve. A vizsgált sejtvonalak és vegyszerek tárolása és felhasználása a laboratóriumban történik, ide belépni és ezekhez hozzáférni csak a kísérletet végző személyzetnek van lehetősége. A kísérletek során felhasznált sejtek és vegyszerek természetbe jutására ezért gyakorlatilag nincs esély. A kísérletek során keletkezett speciális hulladék az Intézettel szerződött kórházi és egészségügyi hulladékokat gyűjtő, szállító és ártalmatlanító partner végzi. Az anyagok tárolása és átadása során nincs esély a hulladék környezetbe kerülésére.

Határozat letöltése

Letöltés bgmf_141_10_zárt_PTE_Anatómia.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Gaszner Balázs