BGMF/141-10/2020

Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Anatómiai Intézet részére
Módosító Módosítás dátum
Virág Ágota 2020-06-15 16:47:24
Mező neve Eredeti érték Megváltozott érték
Határozat száma - BGMF/141-10/2020
Határozat címe - Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Anatómiai Intézet részére
Évszám - 2020
Határozat típusa - Engedélyező határozat
Kiadmányozás dátuma - 2020-06-15
Kérelmező címe - 7624 Pécs, Szigeti út 12.
Létesítmény neve - Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Anatómiai Intézet
Létesítmény címe - 7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tevékenységbe bevont laborok - SIEE2067
Biztonsági elszigetelési szint - 2. szint
Tervezett felhasználás - A vizsgálat célja az endogén hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) szerepének vizsgálata, génjének csendesítésével. A vizsgálatokhoz az ADCYAP1 génről átíródó PACAP mRNS-t célzó mesterséges RNS (siRNS) használható, ami időlegesen csökkenti az alkalmazott sejtvonalak endogén PACAP szintjeit. A transzfekció után a sejtvonalak különböző károsító hatásnak tehetők ki. Vizsgálatok keretében hipoxia, oxidatív stressz vagy ionizáló sugárzás alkalmazását tervezik. Ezt követően a sejtek viabilitása meghatározható MTT-teszt vagy EZ4U-teszt segítségével. A kísérletek során megfelelő kontrollok alkalmazása mellett információ nyerhető az endogén PACAP védő szerepéről különböző stresszorok alkalmazása esetén. A csökkent PACAP-szinttel rendelkező minták valószínűleg kevésbé képesek ellenállni a károsító hatásoknak, ami az endogén PACAP védő szerepének fontosságát bizonyíthatná.
Környezeti kockázatértékelés - Maguk a sejtvonalak csak a laboratóriumban számukra biztosított speciális körülmények között tartva képesek megőrizni élet- és osztódó képességüket, megfelelően alkalmazott tápoldatok, hőmérsékleti viszonyok és szén-dioxid koncentráció fenntartásával. Ezeken hiányában a sejtek elpusztulnak, fertőzőképességgel nem rendelkeznek. Szimbióta vagy parazita kapcsolat kialakítására nem képesek. A vizsgált sejtvonalak módosítására használt speciális siRNS mix sejtekbe spontán módon bejutni, vagy azokban maradandó változást létrehozni nem tud. Specificitása miatt csak és kizárólag a célsejtek esetleges PACAP tartalmát lehet képes befolyásolni. Transzfekcióra csak a megfelelő típusú, a választott sejtvonallal kompatibilis Dharmafect reagens alkalmazásával kerülhet sor. Ennek a meghatározott sejtvonalakhoz alkalmazható reagensnek a kiválasztása, alkalmazása, a transzfekciós protokoll megvalósulása kizárólag a kutató kontrollja alatt, a gyártó által ajánlott laboratóriumi körülmények között lehetséges. Az siRNS és a reagens véletlenszerű összekeveredése más sejttípusokkal, az optimálistól eltérő külső környezetben transzfekcióhoz nem vezethet.
Balesetelhárítás - A PTE Anatómiai Intézet Molekuláris Biológiai Laboratóriumában kis kockázatú kísérletes tevékenység folyik. A képzett szakemberek által tervezett és végrehajtott kísérletek során kizárólag a hatályos tűz- és munkavédelmi szabályok betartásával, minden szükséges egyéni védőeszközt alkalmazva történik munkavégzés. A kísérletezők egészsége ezért a munkavégzés során nincs veszélynek kitéve. A vizsgált sejtvonalak és vegyszerek tárolása és felhasználása a laboratóriumban történik, ide belépni és ezekhez hozzáférni csak a kísérletet végző személyzetnek van lehetősége. A kísérletek során felhasznált sejtek és vegyszerek természetbe jutására ezért gyakorlatilag nincs esély. A kísérletek során keletkezett speciális hulladék az Intézettel szerződött kórházi és egészségügyi hulladékokat gyűjtő, szállító és ártalmatlanító partner végzi. Az anyagok tárolása és átadása során nincs esély a hulladék környezetbe kerülésére.
Publikus - Igen
Kérelmező neve - Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Anatómiai Intézet
Engedély típusa - GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása
Felhasználható szervezet(ek) - HK-2 humán vese sejtvonal (-) / INT-407 humán intestinalis epithel sejtvonal (-) / ARPE-19 humán pigmenthám sejtvonal (-) / Y79 humán retinoblastoma sejtvonal (-) / Caco-2 humán adenocarcinoma sejtvonal (-) / TFK-1 humán cholangiocarcioma sejtvonal (-) / PANC-1 pancreas adenocarcinoma sejtvonal (-) / HTC-116 humán colon carcinoma sejtvonal (-) / RF/6A, CRL-1780 Rhesusmajom (Macaca mulatta) endotheliális sejtvonal (-) / ACBRI 181 primer humán retina mikrovaszkuláris endothel sejtvonal (-) / THP-1 humán monocyta sejtvonal (-) / NK-92 MI humán természetes ölősejt sejtvonal (-) / hDPSC humán fogpulpa őssejt (-) / HUmán ADCYAP1 gén és Humán ADCYAP1-re specikfikus siRNS (-)
Feltöltött határozat - bgmf_141_10_zárt_PTE_Anatómia.pdf.pdf
Felelős vezető(k) neve - Dr. Gaszner Balázs
Kapcsolódó határozat - TMF/433-21/2015 - Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozásának engedélyezése