BGMF/100-13/2020

Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a Semmelweis Egyetem részére
Módosító Módosítás dátum
Virág Ágota 2020-06-23 14:38:23
Mező neve Eredeti érték Megváltozott érték
Határozat száma - BGMF/100-13/2020
Határozat címe - Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a Semmelweis Egyetem részére
Évszám - 2020
Határozat típusa - Engedélyező határozat
Kiadmányozás dátuma - 2020-06-22
Kérelmező címe - 1085 Budapest, Üllői út 26.
Létesítmény neve - Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Élettani Intézet; Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
Létesítmény címe - Élettani Intéze: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.; Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tevékenységbe bevont laborok - Élettani Intézet: Molekuláris Endokrinológiai Laboratórium: III. emelet: 3,325, 3.433 IV. emelet: 4.407, 4.408, 4.409, 4.410, 4.413 Kronofiziológiai Laboratórium: III. emelet: 3.423, 3.427, 3.416 Gyulladásélettani Laboratórium: III. emelet: 3.414, 3.415, 3.416, 3.418, 3.420, 3.429, 3.430, 3.433, 3.434, állatházi laborok és állattartó helyiségek Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet: Kardiovaszkuláris és Metabolikus Kutatócsoport: Sejtkultúra Laboratórium: Állatház, Nagyvárad téri Elméleti Tömb (NET) III. emelet: 319-320 Nagyvárad téri Elméleti Tömb (NET) III. emelet: 308-309 Nagyvárad téri Elméleti Tömb (NET) IV. emelet: 403A, 407-408 Nagyvárad téri Elméleti Tömb (NET) V. emelet: 504, 511 Neurotranszmissziós és neuromodulációs kutatócsoport Gasztroenterológiai laboratórium: Nagyvárad téri Elméleti Tömb (NET) III. emelet: 308-309 (in vivo) labor
Biztonsági elszigetelési szint - 2. szint
Tervezett felhasználás - Élettani Intézet: Az Élettani Intézetben folyó, géntechnológiával módosított szervezetekkel, technikákkal való tevékenység általános irányvonalai: A szív- és az érrendszer farmakológiai receptoraira, (G protein-kapcsolt receptorok) illetve azok szignalizációs mechanizmusaira ható gyógyszerek szelekciója elméleti megfontolások alapján molekulaszerkezeti könyvtárakban, hatásaik tesztelése sejttenyészetekben, géntechnológiával módosított kísérleti állatokban, sejtekben, konstruktorban. A gyulladásos folyamatokban részt vevő fehérvérsejtek működését szabályozó genetikai mechanizmusok tanulmányozása a krónikus gyulladásos folyamatok, köztük az ízületek rheumatikus folyamatainak, a mögöttük álló specifikus proteinek szintézisét szabályozó folyamatoknak a tanulmányozása. A mikrobák pusztításában fontos, de szövetkárosítást is eredményező NADPH oxidáz (Nox) enzimek különböző molekuláris altípusainak azonosítása, szerepük, hatásmechanizmusuk tisztázása, a gyulladásos és daganatos folyamatok terjedésében alapvető szerepet játszó nyirokerek élettani tulajdonságainak, morfológiai átrendeződésének, molekuláris hátterének vizsgálata. A szív, az erek és több más szövet membránpotenciáljának alakításában alapvető szerepet játszó káliumcsatornák molekuláris szerkezetének, azok genetikai módosításának sejtélettani hatásai a sejt és szervezeti működését "belső óra"-ként meghatározó ritmusos molekuláris folyamatok azonosítása, öröklődő komponenseik és a sejtregenerációs folyamatok genetikai vezérlését végző molekuláris mechanizmusok tanulmányozása, halembriókon. Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet: • A lizofoszfatidsav receptorok szerepének vizsgálata a gasztrointesztinális rendszerkülönböző gyulladásos megbetegedéseiben (pl. gyógyszerek által indukált enteropátia, gyulladásos bélbetegségek, peptikus fekélyek). • Olyan kísérleti rágcsáló modellek és in vitro sejt alapú modellek kialakítása, amely jól modellezi a szívizom infarktus talaján kialakult szívelégtelenséget és gyulladásos folyamatokat.
Környezeti kockázatértékelés - Élettani Intézet: A felhasználni kívánt egértörzseket az Intézet készen vásárolja, majd pedig az Állatházban továbbtenyésztik. Géntechnológiával módosított humán és emlős sejtvonalak, emlős szövetek esetében a sejtek illetve az emlős szervezetekbe bejuttatandó nukleinsavakat virális kapaszidba csomagolják. A bejuttatott gének nem patogének, esetleges transzfekció esetén sem várható patogén hatás. A bejuttatott vírusalkotórészek nem alkotnak szaporodásra képes vírust, teljes vírus replikáció nincs. Mind a géntechnológiával módosított sejtek, mind a fennmaradó virális komponenseket tartalmazó szöveti folyadékok megsemmisítésre kerülnek. A használt receptorok és béta-arresztin beépülésének nem ismert káros következménye. A beépülés veszélye a használandó standard transzfekció eljárások esetén igen csekély. Amennyiben AAV vagy lentivírus kapszidba csomagolt plazmidot használnak, ezek nem megfelelő használata esetén a fertőzött sejtekben expresszálhatnak, azonban a sejtek genetikai állományában való beépülés esélye minimális. Kiszabadulás veszélye nem áll fenn, standard transzfekció eljárásban használt plazmidok csak megfelelő reagensek mellett jutnak be a sejtekbe, bejutás esetén az expresszió napokon belül végbemegy. AAV/lenti kapszid használata esetén sincs szaporodóképes partikulum, a fertőző partikulumokat mesterségesen állítják össze, azok esetlegesen kiszabadulva sem szaporodóképesek. A partikulumok elkészítésénél teljesen hiányzik az eredeti vírusok szaporodásához szükséges genetikai állomány. Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet: A kísérletekben használt recipiens organizmusok, baktériumok nem patogén laboratóriumi törzsei, emlős sejtvonalak, illetve laboratóriumi egerek. Mindegyik tudományosan jól ismert. A használt vektorok világszerte széles körben elterjedt, sem emberre, sem a környezetre nem veszélyes konstrukciók. Sem a recipiens, sem a donor nem jelent veszélyt mivel a) nem patogének sem emberi, sem állati szervezetben, b) a vektor, a bevitt anyag és a beviteli eljárás természetéből adódóan nem ruházza fel a géntechnológiával módosított mikroorganizmust olyan fenotípussal, amely emberi vagy állati betegséget okozna, vagy káros hatást váltana ki a környezetben. A zárt rendszerű kezelés során a genetikailag módosított organizmusok nem jelentenek semmilyen veszélyforrást. Esetleges kijutásuk a szabályok betartásával könnyen megakadályozható.
Balesetelhárítás - Az Élettani Intézet és a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet „a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről” szóló 219/2011. (X.20.) Kormány rendeletet alkalmazza. A zárt rendszerű géntechnológiai tevékenységet folytató létesítményben dolgozó személyzet rendszeres balesetvédelmi oktatásban részesül. A laboratóriumokban munkavégzés csak a megfelelő védőfelszerelésben (tipikusan kesztyű és köpeny, cipővédő, indokolt esetben szájmaszk, védőszemüveg) folyik. Amennyiben géntechnológiai vektor vagy egyéb géntechnológiailag módosított biológiai anyag kerül az biológiai biztonsági fülkéken vagy a genetikailag módosított egerekkel történő kísérletes munkához rendelt munkafelületeken kívülre, például a laboratórium padlójára, azokat az érvényes szabályok szerint begyűjtik és megsemmisítik. A szennyezés helyszínét felületsterilezéssel, nátrium hipoklorittal vagy kationos detergenssel mentesítik, a mentesítő szerek minden zárt rendszerű laborban elérhetőek. DNS vektorokkal vagy géntechnológiai úton módosított sejtvonalakkal vagy mikrobiális szervezetekkel való esetleges érintkezést követően az érintett bőrfelületet kationos fertőtlenítőszerrel kezelik. A géntechnológiai tevékenység által érintett területek takarítása és fertőtlenítése rendszeres.
Publikus - Igen
Kérelmező neve - z
Engedély típusa - GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása
Felhasználható szervezet(ek) - egér (Mus musculus) (CB1R-KO egér; TNC-KO egér; LDL receptor-KO egér) / sejtvonalak (egér, emlős) / Neurospora crassa törzsek (-) / egér (Mus musculus) (Az egyes vonalak által hordozott mutációk: neomicin-rezisztencia kazettát tartalmazó mutációk; rekombináz-felismerő helyet (loxO, FRT) tartalmazó mutációk; transzgénikus rekombinázt (Cre, Flp) kódoló mutációk; fluoreszcens fehérjét (eGFP, tdTomato, mTmG) kódoló mutációk; komplex (pl. EUCOMM knock-out-first) transzgént tartalmazó mutációk; T-sejt-receptor (KRN, OT1, OT2) transzgént tartalmazó mutációk; gyulladásos citokineket (TNF) kódoló mutációk; kémiai indukciót (Tet általi szabályozást) lehetővé tévő mutációk; gén-inaktivitást (PI3K, TRESK) eredményező pontmutációk; Cas9transzgént hordozó mutációk) / emlős sejtvonalak (Az egyes sejtvonalak által hordozott mutációk: CRISPR technológiával módosított sejtvonalak; citokineket (M-CSF, SCF, RANKL) termelő sejtvonalak; retro/lentivirális vektorok kapszid- és egyéb fehérjéit kódoló csomagolósejtek; CRISPR módosításokhoz szükséges elemeket kódoló sejtvonalak; funkcionális screenelést lehetővé tévő mutációt hordozó sejtvonalak; HoxB8-at expresszáló retrovírust hordozó sejtek) / biológiai reagensek (Az egyes vonalak által hordozott mutációk: replikáció-inkompetens retrovirális vektorok; replikáció-inkompetens lentivirális vektorok; rekombináns (GST, His-tag) fehérjét termelő mutáns baktériumtörzsek; klónozási tevékenységhez szükséges bakteriális vektorok és reagensek; CRISPR könyvtárakat kódoló vektorok és azokat tartalmazó mutáns baktériumok) / egér (Mus musculus) (AIM2 KO egér; PADI4 KO egér; PADI4 flox egér; Cx3cr1-GFP reporter egér; Myeloid-specifikus Cre egér; Szív-specifikus tamoxifen indukálható Cre egér; Tamoxifen endukálható globális Cre egér) / sejtek (H9c2 patkány eredetű kardiomiocita sejtvonal; HUVEC emberi eredetű endotél sejtvonal; 3T3 egér fibroblaszt sejtvonal; AC16 emberi eredetű miofibroblaszt sejtvonal; THP1 emberi eredetű makrofág sejtvonal) / LPA receptor KO egér (LPA1 és LPA2 receptor génkiütött C57BL/6 egér)
Feltöltött határozat - BGMF_100_13_ SE_zárt rendszer.pdf.pdf
Felelős vezető(k) neve - Dr. Hunyadi László, Dr. Nádasy György, Dr. Balla András, Kovács Borbála, Dr. Káldi Krisztina, Dr. Mocsai Attila, Dr. Zádori Zoltán, Dr. Giricz Zoltán, Dr. Görbe Anikó, Dr. Varga Zoltán
Kapcsolódó határozat - TMF/305-63/2015 - Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozásának engedélyezése / BGMF/99-20/2020 - Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a Semmelweis Egyetem részére