BGMF/100-13/2020

Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a Semmelweis Egyetem részére
Évszám

2020

Kérelmező neve

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Élettani Intézet; Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

Kiadmányozás dátuma

2020-06-22

Kérelmező címe

Pest megye,1085 Budapest, Üllői út 26.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

sejtvonalak egér, emlős Neurospora crassa törzsek - emlős sejtvonalak Az egyes sejtvonalak által hordozott mutációk: CRISPR technológiával módosított sejtvonalak; citokineket (M-CSF, SCF, RANKL) termelő sejtvonalak; retro/lentivirális vektorok kapszid- és egyéb fehérjéit kódoló csomagolósejtek; CRISPR módosításokhoz szükséges elemeket kódoló sejtvonalak; funkcionális screenelést lehetővé tévő mutációt hordozó sejtvonalak; HoxB8-at expresszáló retrovírust hordozó sejtek biológiai reagensek Az egyes vonalak által hordozott mutációk: replikáció-inkompetens retrovirális vektorok; replikáció-inkompetens lentivirális vektorok; rekombináns (GST, His-tag) fehérjét termelő mutáns baktériumtörzsek; klónozási tevékenységhez szükséges bakteriális vektorok és reagensek; CRISPR könyvtárakat kódoló vektorok és azokat tartalmazó mutáns baktériumok sejtek H9c2 patkány eredetű kardiomiocita sejtvonal; HUVEC emberi eredetű endotél sejtvonal; 3T3 egér fibroblaszt sejtvonal; AC16 emberi eredetű miofibroblaszt sejtvonal; THP1 emberi eredetű makrofág sejtvonal LPA receptor KO egér LPA1 és LPA2 receptor génkiütött C57BL/6 egér Mus musculus (egér) AIM2 KO egér; PADI4 KO egér; PADI4 flox egér; Cx3cr1-GFP reporter egér; Myeloid-specifikus Cre egér; Szív-specifikus tamoxifen indukálható Cre egér; Tamoxifen endukálható globális Cre egér

Létesítmény neve

Élettani Intézet; Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

Létesítmény címe

Élettani Intéze: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.; Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

Tevékenységbe bevont laborok

Élettani Intézet: Molekuláris Endokrinológiai Laboratórium: III. emelet: 3,325, 3.433 IV. emelet: 4.407, 4.408, 4.409, 4.410, 4.413 Kronofiziológiai Laboratórium: III. emelet: 3.423, 3.427, 3.416 Gyulladásélettani Laboratórium: III. emelet: 3.414, 3.415, 3.416, 3.418, 3.420, 3.429, 3.430, 3.433, 3.434, állatházi laborok és állattartó helyiségek Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet: Kardiovaszkuláris és Metabolikus Kutatócsoport: Sejtkultúra Laboratórium: Állatház, Nagyvárad téri Elméleti Tömb (NET) III. emelet: 319-320 Nagyvárad téri Elméleti Tömb (NET) III. emelet: 308-309 Nagyvárad téri Elméleti Tömb (NET) IV. emelet: 403A, 407-408 Nagyvárad téri Elméleti Tömb (NET) V. emelet: 504, 511 Neurotranszmissziós és neuromodulációs kutatócsoport Gasztroenterológiai laboratórium: Nagyvárad téri Elméleti Tömb (NET) III. emelet: 308-309 (in vivo) labor

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Tervezett felhasználás

Élettani Intézet: Az Élettani Intézetben folyó, géntechnológiával módosított szervezetekkel, technikákkal való tevékenység általános irányvonalai: A szív- és az érrendszer farmakológiai receptoraira, (G protein-kapcsolt receptorok) illetve azok szignalizációs mechanizmusaira ható gyógyszerek szelekciója elméleti megfontolások alapján molekulaszerkezeti könyvtárakban, hatásaik tesztelése sejttenyészetekben, géntechnológiával módosított kísérleti állatokban, sejtekben, konstruktorban. A gyulladásos folyamatokban részt vevő fehérvérsejtek működését szabályozó genetikai mechanizmusok tanulmányozása a krónikus gyulladásos folyamatok, köztük az ízületek rheumatikus folyamatainak, a mögöttük álló specifikus proteinek szintézisét szabályozó folyamatoknak a tanulmányozása. A mikrobák pusztításában fontos, de szövetkárosítást is eredményező NADPH oxidáz (Nox) enzimek különböző molekuláris altípusainak azonosítása, szerepük, hatásmechanizmusuk tisztázása, a gyulladásos és daganatos folyamatok terjedésében alapvető szerepet játszó nyirokerek élettani tulajdonságainak, morfológiai átrendeződésének, molekuláris hátterének vizsgálata. A szív, az erek és több más szövet membránpotenciáljának alakításában alapvető szerepet játszó káliumcsatornák molekuláris szerkezetének, azok genetikai módosításának sejtélettani hatásai a sejt és szervezeti működését "belső óra"-ként meghatározó ritmusos molekuláris folyamatok azonosítása, öröklődő komponenseik és a sejtregenerációs folyamatok genetikai vezérlését végző molekuláris mechanizmusok tanulmányozása, halembriókon. Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet: • A lizofoszfatidsav receptorok szerepének vizsgálata a gasztrointesztinális rendszerkülönböző gyulladásos megbetegedéseiben (pl. gyógyszerek által indukált enteropátia, gyulladásos bélbetegségek, peptikus fekélyek). • Olyan kísérleti rágcsáló modellek és in vitro sejt alapú modellek kialakítása, amely jól modellezi a szívizom infarktus talaján kialakult szívelégtelenséget és gyulladásos folyamatokat.

Környezeti kockázatértékelés

Élettani Intézet: A felhasználni kívánt egértörzseket az Intézet készen vásárolja, majd pedig az Állatházban továbbtenyésztik. Géntechnológiával módosított humán és emlős sejtvonalak, emlős szövetek esetében a sejtek illetve az emlős szervezetekbe bejuttatandó nukleinsavakat virális kapaszidba csomagolják. A bejuttatott gének nem patogének, esetleges transzfekció esetén sem várható patogén hatás. A bejuttatott vírusalkotórészek nem alkotnak szaporodásra képes vírust, teljes vírus replikáció nincs. Mind a géntechnológiával módosított sejtek, mind a fennmaradó virális komponenseket tartalmazó szöveti folyadékok megsemmisítésre kerülnek. A használt receptorok és béta-arresztin beépülésének nem ismert káros következménye. A beépülés veszélye a használandó standard transzfekció eljárások esetén igen csekély. Amennyiben AAV vagy lentivírus kapszidba csomagolt plazmidot használnak, ezek nem megfelelő használata esetén a fertőzött sejtekben expresszálhatnak, azonban a sejtek genetikai állományában való beépülés esélye minimális. Kiszabadulás veszélye nem áll fenn, standard transzfekció eljárásban használt plazmidok csak megfelelő reagensek mellett jutnak be a sejtekbe, bejutás esetén az expresszió napokon belül végbemegy. AAV/lenti kapszid használata esetén sincs szaporodóképes partikulum, a fertőző partikulumokat mesterségesen állítják össze, azok esetlegesen kiszabadulva sem szaporodóképesek. A partikulumok elkészítésénél teljesen hiányzik az eredeti vírusok szaporodásához szükséges genetikai állomány. Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet: A kísérletekben használt recipiens organizmusok, baktériumok nem patogén laboratóriumi törzsei, emlős sejtvonalak, illetve laboratóriumi egerek. Mindegyik tudományosan jól ismert. A használt vektorok világszerte széles körben elterjedt, sem emberre, sem a környezetre nem veszélyes konstrukciók. Sem a recipiens, sem a donor nem jelent veszélyt mivel a) nem patogének sem emberi, sem állati szervezetben, b) a vektor, a bevitt anyag és a beviteli eljárás természetéből adódóan nem ruházza fel a géntechnológiával módosított mikroorganizmust olyan fenotípussal, amely emberi vagy állati betegséget okozna, vagy káros hatást váltana ki a környezetben. A zárt rendszerű kezelés során a genetikailag módosított organizmusok nem jelentenek semmilyen veszélyforrást. Esetleges kijutásuk a szabályok betartásával könnyen megakadályozható.

Balesetelhárítás

Az Élettani Intézet és a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet „a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről” szóló 219/2011. (X.20.) Kormány rendeletet alkalmazza. A zárt rendszerű géntechnológiai tevékenységet folytató létesítményben dolgozó személyzet rendszeres balesetvédelmi oktatásban részesül. A laboratóriumokban munkavégzés csak a megfelelő védőfelszerelésben (tipikusan kesztyű és köpeny, cipővédő, indokolt esetben szájmaszk, védőszemüveg) folyik. Amennyiben géntechnológiai vektor vagy egyéb géntechnológiailag módosított biológiai anyag kerül az biológiai biztonsági fülkéken vagy a genetikailag módosított egerekkel történő kísérletes munkához rendelt munkafelületeken kívülre, például a laboratórium padlójára, azokat az érvényes szabályok szerint begyűjtik és megsemmisítik. A szennyezés helyszínét felületsterilezéssel, nátrium hipoklorittal vagy kationos detergenssel mentesítik, a mentesítő szerek minden zárt rendszerű laborban elérhetőek. DNS vektorokkal vagy géntechnológiai úton módosított sejtvonalakkal vagy mikrobiális szervezetekkel való esetleges érintkezést követően az érintett bőrfelületet kationos fertőtlenítőszerrel kezelik. A géntechnológiai tevékenység által érintett területek takarítása és fertőtlenítése rendszeres.

Határozat letöltése

Letöltés BGMF_100_13_ SE_zárt rendszer.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Hunyadi László
  • Dr. Nádasy György
  • Dr. Balla András
  • Kovács Borbála
  • Dr. Káldi Krisztina
  • Dr. Mocsai Attila
  • Dr. Zádori Zoltán
  • Dr. Giricz Zoltán
  • Dr. Görbe Anikó
  • Dr. Varga Zoltán