BGMF/301-9/2020

Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a Medicopus Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére
Évszám

2020

Kérelmező neve

Medicopus Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiadmányozás dátuma

2020-07-13

Kérelmező címe

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozása

Felhasználható szervezet és leírása

Adeno-asszociált vírus GFP-t expresszáló 9-es szerotípusba tartozó adeno-asszociált vírus

Létesítmény neve

Medicopus Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Létesítmény címe

Telephely: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.; Állatház: 7463, Patalom, Petőfi S. u. 2.

Tevékenységbe bevont laborok

Telephely: Állatfogadó és átmeneti állatház; Közlekedő; Állat előkészítő; Műtő1; Bemosakodó; Műtő2; Angiográfiás helyiség; Angiográfiás vezérlő, személyzeti közlekedő; Közlekedő2; MR fogadó; MR vizsgáló Állatház: Takarmánykeverő; Etetőút; 30FH hizlaló

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Tervezett felhasználás

A tervezett munka során 1. biztonsági osztályba sorolt organizmusokat (adeno-asszociált vírus 9) terveznek humán preklinikai nagyállatmodell kísérletekben felhasználni.

Környezeti kockázatértékelés

A tevékenység során AAV-9 vektort terveznek felhasználni. A jelenlegi ismeretek szerint az AAV-9 nem patogén az emberre nézve, nem írtak le az ezzel a szerotípussal összefüggésbe hozható megbetegedést emberben. Az AAV-al szervezetbe bejutott genom általában epigenetikus marad, általában nem épül be a gazdaszervezet genomjába. Az előállított vírus önállóan sokszorozódásra képtelen, a testbe jutva nem képes sokszorozódni, ezért nem tud a mesterségesen előállított AAV-9 vírusfertőzést okozni.

Balesetelhárítás

A veszélyes hulladékok begyűjtése a veszélyes hulladékkezelési és tárolási utasítás szerint történik. A szétszóródott veszélyes szilárd anyagot száraz földdel, homokkal vagy alkalmas anyaggal le kell fedni, gyűjtőedénybe feltakarítani. A folyékony veszélyes anyagot szintén száraz földdel, alkalmas anyaggal fel kell itatni , majd pedig gyűjtőedénybe feltakarítani.

Határozat letöltése

Letöltés BGMF_301_9_Medicopus _lét..pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Petneházy Örs
  • Dr. Kőrösi Dénes