OGYÉI/51052-11/2017

Géntechnológiával módosított szervezetek nem forgalomba hozatali célú kibocsátása
Módosító Módosítás dátum
Virág Ágota 2020-09-17 11:12:29
Mező neve Eredeti érték Megváltozott érték
Határozat száma - OGYÉI/51052-11/2017
Határozat címe - Géntechnológiával módosított szervezetek nem forgalomba hozatali célú kibocsátása
Évszám - 2017
Határozat típusa - Engedélyező határozat
Kiadmányozás dátuma - 2018.04.05.
Kérelmező címe - Industriestraße 67, 1220 Vienna, Ausztria
Kibocsátás helye - Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. sz. Belgyógyászati Klinika (1083 Budapest, Korányi S. u. 2/A)
Környezeti kockázatértékelés - A készítmény betegeknek kerül beadásra gyógyintézményekben, így a növény- és állatvilággal való kölcsönhatás elhanyagolhatónak tekinthető. A módosított génszekvenciák szóródással (shedding) elméletileg átkerülhetnek a környezetbe, de ezen szekvenciák környezetben történő terjedését jelentősen akadályozza az, hogy az AAV8.BDD-FVIIIopt részecskék az AAV szerkezeti génszekvenciák eltávolítása miatt nem képesek a replikációra. Még abban az esetben is, ha a vektor beépül a környezetben lévő más organizmusokba (pl. a szennyvízkezelő telepeken előforduló mikrobiológiai populációkba), az így létrejövő mikroorganizmusokban ez nem eredményezne fokozott növekedési arányt a vad típusú mikroorganizmusokhoz képest. Az AAV8.BDD-FVIIIopt szekvenciái nem képeznek szelekciós előnyt, ezért ezért nem befolyásolnák kedvezőtlenül a populáció dinamikáját vagy ezen populációk genetikai sokféleségét. A BAX 888 replikációra képtelen, így a kibocsátási helytől az ökoszisztémákba történő terjedése elhanyagolhatónak tekinthető.
Balesetelhárítás - • A BAX 888 készítményt kizárólag olyan, képzett egészségügyi szakemberek (gyógyszerészek, orvosok, ápolók) kezelhetik és adhatják be, akik képesek megfelelően megelőzni és orvosolni az eseményeket vagy baleseteket, ezzel minimalizálva a véletlen expozíció vagy az önbeadás valószínűségét. • Az, hogy a BAX 888 készítményt csak a megfelelő gyógyintézményben dolgozó szakképzett személyzet alkalmazhatja minimalizálja annak a lehetőségét is, hogy a készítmény véletlenül a környezetbe kerüljön. • A betegeket fel fogják világosítani arról, hogy a szóródási időszakban alkalmazzák az alapvető higiénés eljárásokat, például gyakran mossanak kezet, ezzel minimalizálva annak a veszélyét, hogy a BAX 888 a környezetbe kerül vagy a gondozók, a család vagy a barátok szennyeződését okozza. A betegeket felvilágosítják továbbá arról, hogy azon időszak alatt, amíg a BAX 888 várhatóan jelen van az ondóban, fizikai fogamzásgátló módszert kell alkalmazniuk, illetve, amíg a BAX 888 várhatóan jelen van a nyálban, kerüljék a csókolózást vagy közös szemüveg használatát. • A Baxalta és a Quintiles felé jelenteni kell minden véletlen humán expozíciót, hogy az érintett személyt felvehessék a véletlen expozícióról vezetett adatbázisba. A kezelésre vonatkozó részletes utasításokat, így a kiömlött anyag, törött eszközök kezelését, illetve a véletlen expozíció esetében elvégzendő teendőket az alábbi rész tartalmazza: • Belélegzés: Vigye a sérültet friss levegőre. Ha tünetek jelentkeznek vagy a tünetek nem múlnak, forduljon orvoshoz. • Bőrrel történő érintkezés: Mossa le szappannal és vízzel. Irritáció kialakulása esetén, és ha az irritáció nem múlik, kérjen orvosi segítséget. • Szembe kerülés: Öblítse le alaposan vízzel. Irritáció kialakulása esetén, és ha az irritáció nem múlik, kérjen orvosi segítséget. • Lenyelés: Öblítse ki a szájat. Tünetek jelentkezése esetén kérjen orvosi segítséget. Az anyag kiömlése esetén az alábbi utasításokat kell követni: Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: A személyzet azon része, akire nincs szükség a kezelésnél, nem lehet a helyszínen. Ne érjen hozzá a sérült tárolóedényekhez vagy a kiöm-lött anyaghoz, kivéve, ha megfelelő védőfelszerelést visel. Ha jelentős mennyiségű anyag ömlött ki, amelyet nem tudnak elkülöníteni, értesíteni kell a helyi hatóságokat. A sürgősségi ellátók esetében: Távolítsa el a helyszínről a kezeléshez nem szükséges személyzetet. A takarítás alatt viseljen megfelelő védőfelszerelést és védőruházatot.
Kérelmező neve - Baxalta Innovations GmbH
Engedély típusa - GM szervezetek és azokból előállított termékek nem forgalomba hozatali célú kibocsátása
Felhasználható szervezet(ek) - Adeno-asszociált vírus 8-as szerotípus (AAV szerotípus 8 vektorba inzertálták a véralvadás faktor 8-at, melynek B doménje törölt. A vírus szerkezeti fehérjéit (cap, rep) kódoló teljes szekvenciákat törölték, ennek helyébe inzertálták a májszövet specifikus promotert, véralvadásfaktor VIII szekvenciát (törölt B domén, mint a Refacto® készítményben) és egy szintetikus polyA szekvenciát. A megmaradó egyetlen virális összetevő a transzgénnel szomszédos ITR szekvencia (2.ábra). Egy ilyen virion semmilyen körülmények között sem tud replikálódni és proliferálódni.)
Feltöltött határozat - OGYEI_51052-11_Baxalta kibocsatas.pdf.pdf
Felelős vezető(k) neve - Dr. Takács István