BGMF/80-23/2022

Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a Vascular Venture Kft. részére
Évszám

2022

Kérelmező neve

Vascular Venture Kft.

Kiadmányozás dátuma

2022-03-02

Kérelmező címe

Pest vármegye, 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozása

Felhasználható szervezet és leírása

Escherichia coli DH5alpha; 10B M13 bakteriofág - Élesztő (Saccharomyces cerevisiae) - Élesztő törzsek (Pichia pastoris) - CHO kínai hörcsög petefészek epitél sejtvonal HEK239T humán embrionális vese sejt PANC-1 pancreas adenocarcinoma sejtvonal emberi hasnyálmirigy adenokarcinóma sejtvonalak HDFa emberi fibroblaszt primér sejtvonalak glioblasztóma sejtvonalak U87, U251, T98G

Létesítmény neve

Vascular Research Group

Létesítmény címe

1083 Budapest, Füvészkert utca 3.

Tevékenységbe bevont laborok

• Közös nagy laboratórium (E01) • Folyosó (E03) • Mikrobiológiai labor (E12) • Áramlási citometriás és sejtválogató labor (E13) • Sejttenyésztő labor (E14) • Hűtőszoba (E15) Egyéb: • Három kutatói irodahelyiség, férfi és női mellékhelyiség (E04-E11)

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Tervezett felhasználás

Rekombináns DNS technológiai eljárásokat használnak molekuláris-, sejtbiológiai hatásokkal rendelkező fehérjék/peptidek működésének, aktivitásának és célfehérjével való kölcsönhatásainak vizsgálatára.

Környezeti kockázatértékelés

A tervezett munkában az alapkutatásban rendszeresen alkalmazott modellszervezeteket és vektorokat használnak. A használni kívánt vektorok és befogadó szervezetek teljes genom szinten feltérképezettek, molekuláris biológiai laboratóriumokban évtizedek óta használatosak. Ezek molekuláris biológiai reagenseket forgalmazó cégektől beszerezhetőek. Nagymértékű körültekintéssel úgy lettek kialakítva, hogy patogenitás, fertőzőképesség, allergénhatás, toxicitás, illetve betegség közvetítő tulajdonságok használatuk során ne jelenhessenek meg. A donor szervezetekből másolt szintetikusan előállított inzert örökítő anyagok humán, állat és növény egészségügyi szempontból ártalmatlannak minősülnek, illetve ilyen tulajdonságok megjelenése rekombináns módosításuk során valószínűtlen. A befogadók nem patogének, nem virulensek, nem fertőzőképesek, nem allergének, nem toxikusak, nem betegséget átadó kórokozó-átvivők. A kísérletek jellegéből adódóan a genetikailag módosított szervezetekkel való emberi és környezeti kitettség igen alacsony, a munkafolyamatok szoros felügyelet és ellenőrzés mellett fognak zajlani. A módosításra kerülő mikroorganizmusok tenyésztése módosításukat követően is jól elszigetelt körülmények között fog folyni. A véletlen balesetként bekövetkező szabad környezetbe való kikerülésük esetén a genetikailag módosított szervezetek számos olyan tulajdonsággal rendelkeznek, melyek gátolják azok szaporodását. A laboratóriumok területét csak és kizárólag ínaktivált formában hagyhatják el, de még ebben az esetben is veszélyes hulladékként vannak nyilvántartva, a végső megsemmisítésig. A módosított szervezetek nem kórokozók, rájuk fogékony gazda szervezetek a szabad környezetben nincsenek.

Balesetelhárítás

A hulladékokat, amelyek főként folyadék halmazállapotúak és minimálisan sejtpelletek vagy sejttörmelékek, nátrium-hipoklorittal ártalmatlanítják, majd a hulladék megsemmisítése, elszállítása az érvényes hulladékkezelési szabályok betartásával történik.

Határozat letöltése

Letöltés BGMF_80_23_ Vascular létesítmény.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Brunyánszki Attila
  • Dr. Rácz Gábor