TMF/124-11/2017

Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése
Évszám

2017

Kérelmező neve

Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar

Kiadmányozás dátuma

2017-06-29

Kérelmező címe

7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

Humán sejtvonalak (Homo sapiens) HEk293, HeLa, HEPG2, U937 Laboratóriumi egér sejtvonalak P388D1 Majom sejtvonal (Cercopithecus aethiops) VERO sejtvonal Kutya sejtvonal (Canis familiaris) MDCK sejtvonal Szíriai aranyhörcsög sejtvonal (Mesocricetus auratus) BHK21(C13) zebradánió (Danio rerio) -

Tevékenységbe bevont laborok

Anatómiai Intézet; Biofizikai Intézet; Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet; Élettani Intézet; Kísérletes Képalkotó Diagnosztikai Kutatócsoport, Transzlációs Medicina Intézet, illetve Molekuláris Farmakológiai Kutatócsoport; Orvosi Biológiai Intézet; Immunológiai és Biotechnológiai Intézet; Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet; Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport; Molekuláris Neuroendokrinológiai Kutatócsoport; Neuronális Hálózatok Kutatócsoport; Strukturális Neurobiológiai Kutatócsoport; Wnt jelátviteli Kutatócsoport

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

A genetikailag módosított szervezetek felhasználása zárt rendszerben történik, erre kiképzett személyzet által. A vizsgálatokban használni kívánt akceptor szervezetek teljes genom szinten feltérképezettek, molekuláris biológiai laboratóriumokban évtizedek óta használatosak. Patogenitás és virulencia, fertőzőképesség, allergén hatás, toxicitás és betegség közvetítő vektor jellege nem ismert. Az általunk használt vektorok molekuláris biológiai reagenseket forgalmazó cégektől beszerezhetőek. Ezek úgy lettek kialakítva, hogy a használt befogadó szervezetek patogenitását, virulenciáját, fertőzőképességét, allergén hatását, toxicitását ill. betegségközvetítő jellegét károsan ne módosíthassák. A donor szervezetekből származó örökítő anyag humán, állat és növény egészségügyi szempontból ártalmatlannak minősülnek.

Balesetelhárítás

A genetikailag módosított szervezetek kezelése zárt rendszerű laboratóriumban történik. A hulladékokat, típustól függően, főleg autoklávozással, ritkábban nátriumhipoklorittal vagy detergenssel ártalmatlanítjuk, majd a hulladék megsemmisítése és elszállítása az érvényes hulladékkezelési szabályok betartásával történik.

Határozat letöltése

Letöltés TMF_124-11_2017.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Sümegi Balázs