TMF/2-5/2017

Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése
Évszám

2017

Kérelmező neve

Prophyl Állategészségügyi, Diagnosztikai, Kutató és Szolgáltató Kft.

Kiadmányozás dátuma

2017-06-06

Kérelmező címe

7700 Mohács, Dózsa György u. 18.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

Marek-féle betegség vírusa (MDV-Marek's disease virus, gallid herpes virus 2) 1-es szerotípusának Rispens (CVI 988) törzse Varicellovirus genusba tartozó pulykaherpes vírus (HVT - herpes virus of turkey) FC-126 jelű törzs

Létesítmény neve

Prophyl Kft.

Létesítmény címe

7700 Mohács, Dózsa György u. 18.

Tevékenységbe bevont laborok

7711, Bár, Hrsz.: 045/7

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

Mivel a módosított vírus (akárcsak a recipiens) csak sejthez kötve marad fertőzőképes, annak tárolása folyékony nitrogénben történik. Ebből a tárolásirendszerből kijutva a vírus gyakorlatilag azonnal elveszíti fertőzőképességét, így a környezetbe kijutás kockázata gyakorlatilag nulla. A recipiens organizmus apatogén, nem toxikus, a környezetre veszélytelen. A donor génszakaszok önálló replikációra nem képesek, patogén vagy toxikus hatással nem rendelkeznek.

Balesetelhárítás

A hulladékokat egyszer használatos hulladékgyűjtő eszközökben szabad gyűjteni. Amennyiben a hulladéknak folyékony összetevője is van, úgy csak dupla csomagolásban, műanyag zsákban és légmentesen záródó műanyag badellába szabad csomagolni. A hulladékot olyan módon kell kiadni az üzemből, hogy abban, élő, szaporodásra képes géntechnológiával módosított mikroorganizmus ne maradjon.

Határozat letöltése

Letöltés TMF_2-5_2017.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Halas Máté