TMF/2-5/2017

Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése
Módosító Módosítás dátum
Virág Ágota 2019-04-08 15:15:06
Mező neve Eredeti érték Megváltozott érték
Határozat száma - TMF/2-5/2017
Határozat címe - Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése
Évszám - 2017
Határozat típusa - Engedélyező határozat
Kiadmányozás dátuma - 2017-06-06
Kérelmező címe - 7700 Mohács, Dózsa György u. 18.
Létesítmény neve - Prophyl Kft.
Létesítmény címe - 7700 Mohács, Dózsa György u. 18.
Tevékenységbe bevont laborok - 7711, Bár, Hrsz.: 045/7
Biztonsági elszigetelési szint - 2. szint
Környezeti kockázatértékelés - Mivel a módosított vírus (akárcsak a recipiens) csak sejthez kötve marad fertőzőképes, annak tárolása folyékony nitrogénben történik. Ebből a tárolásirendszerből kijutva a vírus gyakorlatilag azonnal elveszíti fertőzőképességét, így a környezetbe kijutás kockázata gyakorlatilag nulla. A recipiens organizmus apatogén, nem toxikus, a környezetre veszélytelen. A donor génszakaszok önálló replikációra nem képesek, patogén vagy toxikus hatással nem rendelkeznek.
Balesetelhárítás - A hulladékokat egyszer használatos hulladékgyűjtő eszközökben szabad gyűjteni. Amennyiben a hulladéknak folyékony összetevője is van, úgy csak dupla csomagolásban, műanyag zsákban és légmentesen záródó műanyag badellába szabad csomagolni. A hulladékot olyan módon kell kiadni az üzemből, hogy abban, élő, szaporodásra képes géntechnológiával módosított mikroorganizmus ne maradjon.
Publikus - Igen
Kérelmező neve - z
Engedély típusa - GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása
Felhasználható szervezet(ek) - Marek-féle betegség vírusa (MDV-Marek's disease virus, gallid herpes virus 2) (1-es szerotípusának Rispens (CVI 988) törzse) / Varicellovirus genusba tartozó pulykaherpes vírus (HVT - herpes virus of turkey) (FC-126 jelű törzs)
Feltöltött határozat - TMF_2-5_2017.pdf.pdf
Felelős vezető(k) neve - Dr. Halas Máté