TMF/82-10/2015

Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozásának engedélyezése
Évszám

2015

Kérelmező neve

Debreceni Egyetem, Élettudományi Központ

Kiadmányozás dátuma

2015-02-06

Kérelmező címe

4031 Debrecen, Egyetem tér 1.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozása

Felhasználható szervezet és leírása

Baktérium Escherichia coli, Streptomyces törzsek Gombák Saccharomyces cerevisiae, Candida albicans, Pichia pastoris, Apesgillus nidulans, Penicillum sp., Trichoderma reesei, Botrytis cinerea Laboratóriumi sejtvonalak és primér sejtek egér (Mus musculus), patkány (Rattus norvegicus), kínai hörcsög (Cricetulus griseus), rovar (Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni és Drosophila melanogaster), emberi (Homo sapiens), majom (Cercopithecus aethiops), szarvasmarha (Bos taurus) , kutya (Canis lupus familiaris) sejtvonalak egér (Mus musculus) - Melanoma sejtvonal -

Tevékenységbe bevont laborok

Élettudományi Központ (ÉTK) épülete: 1.003-1.005, 1.018, 1.019, 1.036-038, 1.048-053, 1.308-311,2.003-004, 2.005, 2.006, 2.009, 2.010, 2.011, 2.015, 2.016, 2.033-34, 2.035, 2.036-037, 2.038-041, 2.041, 2.042-44, 2.051, 2.052-053, 2.104,3.003-005, 3.017-018, 3.021-022, 3.023, 3.027, 3.027-029, 3.029-030, 3.031-032, 3.036, 3.037-039, 3.046, 3.047-048, 3.049-051, 3.209, P305 Elméleti Tömb (ET) épülete: 101, 203, 204, 207, 312, 810, 902, 906-908 szobák, V. emeleti izolált dolgozó szívlabor és „in vivo” labor, VI. emeleti sejtlabor és molekuláris biológia labor In Vitro Diagnosztikai Intézet (IVDI) épülete: 1.12.1, 1.12.2, 1.12.3, 1.13, 1.16,2.29, 2.8, 2.10.2, 3.11, 3.14, 3.15, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 5.2 Anatómiai és Élettani Intézet épülete: A.0.1, A 0.19, A.0.20, A.1.4ó, A 3.14, A 3.15, E-1.09-12, E-1.10, E-1.11, E-1.12, 2-1, 2-8, Fszt-1, 1/a, 2. Klinikai épületek: Bõrgyógyászati Klinika, kutatólaboratórium Gyermekgyógyászati Intézet, IV. pavilon alagsor, géntechnológiai labor, sejttenyésztõ labor Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszék épülete, immunkémiai és molekuláris genetikai laboratórium, sejtlabor. Természettudományi Kar Kémia Intézetének épülete: D-6, D-9, D-10, D-20, D207, D-11 Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet: 2-214 Géntechnológiával módosított állatok tartása az alábbi állathúzakban engedélyezett: Kísérleti állatház: ÉTK épület, P.603-613 (MD), P.616-629 (SPF) ET épületének IX. emeletén található állatház Botanikus kerti kísérleti állatház

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

Az általuk létrehozott GMO szervezeteknek nem ismert pathogenitása, allergenitása, károsodást okozó hatása. Minden a munkacsoport által használt organizmus kezelhető az EU 2000/54/EC direktívája alapján a II. biztonsági kategória szabályai szerint, melynek feltételei adottak. A genetikailag módosított szervezetek az általuk végzett szekvencia módosítások következtében csökkent életképességűek, az ekvivalens vadtípusú élőlényekkel szemben biológiai hátrányban vannak, illetve fertőző képességüket elveszítették.

Balesetelhárítás

A környezetünkbe való kijutását a zárt rendszer alkalmazása és a megfelelően kiképzett személyzet gondos munkája akadályozza meg. A plazmid vektorok amplifikációjára használt kompetens E. coli törzsek a vektor által kódolt antibiotikum-rezisztencia géneket hordozzák (ezek környezetbe kerülésének elkerülésére fokozott figyelmet fordítanak, a baktériumokat tartalmazó hulladék gondos, hipoklorittal és forralással történő sterilizálást követően helyezik veszélyes hulladék-tároló edénybe). A recipiens E. coli baktériumokba bevitt génállomány más szervezetbe természetes úton való átviteléből eredő esetleges kedvezőtlen hatásokat megfelelő munkavédelmi eszközök és ruházat alkalmazásával kerülik el.

Határozat letöltése

Letöltés tmf_82_10_2015.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Prof. Fésüs László