TMF/82-10/2015

Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozásának engedélyezése
Módosító Módosítás dátum
Virág Ágota 2019-04-10 15:29:20
Mező neve Eredeti érték Megváltozott érték
Határozat száma - TMF/82-10/2015
Határozat címe - Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozásának engedélyezése
Évszám - 2015
Határozat típusa - Engedélyező határozat
Kiadmányozás dátuma - 2015-02-06
Kérelmező címe - 4031 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tevékenységbe bevont laborok - Élettudományi Központ (ÉTK) épülete: 1.003-1.005, 1.018, 1.019, 1.036-038, 1.048-053, 1.308-311,2.003-004, 2.005, 2.006, 2.009, 2.010, 2.011, 2.015, 2.016, 2.033-34, 2.035, 2.036-037, 2.038-041, 2.041, 2.042-44, 2.051, 2.052-053, 2.104,3.003-005, 3.017-018, 3.021-022, 3.023, 3.027, 3.027-029, 3.029-030, 3.031-032, 3.036, 3.037-039, 3.046, 3.047-048, 3.049-051, 3.209, P305 Elméleti Tömb (ET) épülete: 101, 203, 204, 207, 312, 810, 902, 906-908 szobák, V. emeleti izolált dolgozó szívlabor és „in vivo” labor, VI. emeleti sejtlabor és molekuláris biológia labor In Vitro Diagnosztikai Intézet (IVDI) épülete: 1.12.1, 1.12.2, 1.12.3, 1.13, 1.16,2.29, 2.8, 2.10.2, 3.11, 3.14, 3.15, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 5.2 Anatómiai és Élettani Intézet épülete: A.0.1, A 0.19, A.0.20, A.1.4ó, A 3.14, A 3.15, E-1.09-12, E-1.10, E-1.11, E-1.12, 2-1, 2-8, Fszt-1, 1/a, 2. Klinikai épületek: Bõrgyógyászati Klinika, kutatólaboratórium Gyermekgyógyászati Intézet, IV. pavilon alagsor, géntechnológiai labor, sejttenyésztõ labor Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszék épülete, immunkémiai és molekuláris genetikai laboratórium, sejtlabor. Természettudományi Kar Kémia Intézetének épülete: D-6, D-9, D-10, D-20, D207, D-11 Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet: 2-214 Géntechnológiával módosított állatok tartása az alábbi állathúzakban engedélyezett: Kísérleti állatház: ÉTK épület, P.603-613 (MD), P.616-629 (SPF) ET épületének IX. emeletén található állatház Botanikus kerti kísérleti állatház
Biztonsági elszigetelési szint - 2. szint
Környezeti kockázatértékelés - Az általuk létrehozott GMO szervezeteknek nem ismert pathogenitása, allergenitása, károsodást okozó hatása. Minden a munkacsoport által használt organizmus kezelhető az EU 2000/54/EC direktívája alapján a II. biztonsági kategória szabályai szerint, melynek feltételei adottak. A genetikailag módosított szervezetek az általuk végzett szekvencia módosítások következtében csökkent életképességűek, az ekvivalens vadtípusú élőlényekkel szemben biológiai hátrányban vannak, illetve fertőző képességüket elveszítették.
Balesetelhárítás - A környezetünkbe való kijutását a zárt rendszer alkalmazása és a megfelelően kiképzett személyzet gondos munkája akadályozza meg. A plazmid vektorok amplifikációjára használt kompetens E. coli törzsek a vektor által kódolt antibiotikum-rezisztencia géneket hordozzák (ezek környezetbe kerülésének elkerülésére fokozott figyelmet fordítanak, a baktériumokat tartalmazó hulladék gondos, hipoklorittal és forralással történő sterilizálást követően helyezik veszélyes hulladék-tároló edénybe). A recipiens E. coli baktériumokba bevitt génállomány más szervezetbe természetes úton való átviteléből eredő esetleges kedvezőtlen hatásokat megfelelő munkavédelmi eszközök és ruházat alkalmazásával kerülik el.
Publikus - Igen
Kérelmező neve - z
Engedély típusa - Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozása
Felhasználható szervezet(ek) - Baktérium (Escherichia coli, Streptomyces törzsek) / Gombák (Saccharomyces cerevisiae, Candida albicans, Pichia pastoris, Apesgillus nidulans, Penicillum sp., Trichoderma reesei, Botrytis cinerea) / Laboratóriumi sejtvonalak és primér sejtek (egér (Mus musculus), patkány (Rattus norvegicus), kínai hörcsög (Cricetulus griseus), rovar (Spodoptera frugiperda, Trichoplusia ni és Drosophila melanogaster), emberi (Homo sapiens), majom (Cercopithecus aethiops), szarvasmarha (Bos taurus) , kutya (Canis lupus familiaris) sejtvonalak) / egér (Mus musculus) (-) / Melanoma sejtvonal (-)
Feltöltött határozat - tmf_82_10_2015.pdf.pdf
Felelős vezető(k) neve - Prof. Fésüs László
Kapcsolódó határozat - TMF/47-3/2017 - Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése