TMF/326-8/2018

2. biztonsági elszigetelési szintű géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozásának engedélyezése a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem részére
Évszám

2018

Kérelmező neve

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Kiadmányozás dátuma

2018-05-31

Kérelmező címe

Pest vármegye, 1111 Budapest, Műegyetem rkp.3.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozása

Felhasználható szervezet és leírása

rekombináns baktériumok és sejtvonalak elfogadott plasmid alapú klónozási technikákkal való előállítás

Létesítmény neve

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Létesítmény címe

1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.

Tevékenységbe bevont laborok

Az Egyetem Ch épületében: A01; A02; A03; A03/1; A04; A12; A13; A57; 011/1; 067; 069; 070; 161; 162; 163; 164; 241;341; 341/1; 341/2; 341/3; 351; 352 helyiségek

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

Patogenitás és virulencia, fertőzőképesség, allergén hatás, toxicitás és betegség közvetítő vektor jellegük a felhasználásra tervezett donor és befogadó szervezeteknek nem ismert. A felhasználni tervezett bakteriális plazmidok nem integratív plazmidok, nem építenek be genetikai anyagot az organizmus genomjába. Az eukarióta sejtvonalakban használni tervezett plazmidok lehetnek integratívak, de a sejtvonalak nem organizmusok, laboratóriumi körülményeken kívül nem életképesek.

Balesetelhárítás

Speciális balesetvédelmi előírásokra nincs szükség, mivel a használni kívánt organizmusok nem patogének. A hulladékkezelés esetében mind a bakteriális, mind a sejtes munka során alkalmazott, egyszer használatos eszközöket fertőtlenítő szerekkel (pl. nátrium-hipoklorit) kezelik vagy autoklávval sterilizálják. Az újrahasználható eszközöket autoklávval vagy gáz-sterilizálással végzik.

Határozat letöltése

Letöltés TMF_326-8_2018.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Grolmuszné Dr. Vértessy Beáta