BGMF/302-7/2020

Géntechnológiával módosított szervezet 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a Medicopus Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére
Évszám

2020

Kérelmező neve

Medicopus Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiadmányozás dátuma

2020-09-10

Kérelmező címe

Somogy vármegye, 7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

Adeno-asszociált vírus GFP-t expresszáló 9-es szerotípusba tartozó adeno-asszociált vírus

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

Az adeno-asszociált vírusok (AAV) az állatok és emberek között széles körben elterjedtek, az egyes szerotípusok gazdaköre jelentésen behatárolt. Az AAV természetesen elterjedt, embert fertőző, de nem patogén vírus (a humán populáció 40-80 % -a hordozza a vírust). A tevékenység során AAV-9 (adeno-asszociált vírus 9-es szerotípus) vektort terveznek felhasználni. A jelenlegi ismeretek alapján az AAV-9 nem patogén az emberre nézve, nem írtak le az ezzel a szerotípussal összefüggésbe hozható megbetegedést emberben. Az AAV-al szervezetbe bejutott genom általában epigenetikus marad, nem épül be a gazdaszervezet genomjába. A módosított GFP-t expresszáló 9-es szerotípusba tartozó adeno-asszociált vírus önállóan sokszorozódásra képtelen, így nem képes szaporodni.

Balesetelhárítás

A hulladékokat, egyéb veszélyes hulladékokat a jogszabályoknak megfelelően kezelik. A települési szilárd hulladéktól elkülönítve, zárt rendszerben gyűjtik, a telephelyen elkülönítetten tárolják és tematikusan (égetéssel) ártalmatlanítják. A veszélyes hulladékokat szerződéses, engedéllyel rendelkező hulladékártalmatlanító céggel szállíttatják el. Az esetleges elhullások esetén a kísérletért felelős állatorvos intézkedik a kizárólag megsemmisítéssel kezelhető állati eredetű melléktermékek elszállításáról, amit majd égetéssel semmisítenek meg. Az elhullott állat(ok) tetemét erős falú műanyag zsákba helyezik, majd pedig elszállíttatják

Határozat letöltése

Letöltés BGMF_302_7_Medicopus zárt rend..pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Petneházy Örs
  • Dr. Kőrösi Dénes