BGMF/410-8/2022

Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése az Országos Onkológiai Intézet részére
Módosító Módosítás dátum
Virág Ágota 2023-03-31 15:21:05
Mező neve Eredeti érték Megváltozott érték
Határozat száma - BGMF/410-8/2022
Határozat címe - Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése az Országos Onkológiai Intézet részére
Évszám - 2022
Határozat típusa - Engedélyező határozat
Kiadmányozás dátuma - 2022.06.10.
Kérelmező címe - Pest vármegye, 1122 Budapest, Ráth György utca 7-9.
Létesítmény neve - Kísérletes Farmakológiai Osztály; Molekuláris Genetikai Osztály; Molekuláris Immunológiai és Toxikológiai Osztály; Pathogenetikai Osztály; Szelenofehérje Kutató Osztály
Tevékenységbe bevont laborok - 7-es épület: Kísérletes Farmakológiai Osztály Földszint: molekuláris- és sejtbiológiai labor • I. számú helyiség (sejtes labor) • II. számú helyiség (molekuláris biológiai labor) Alagsor: kísérleti állatház • I. számú helyiség • II. számú helyiség • III. számú helyiség • IV. számú helyiség Molekuláris Genetikai Osztály Földszint: I. számú helyiség Molekuláris Immunológiai és Toxikológiai Osztály Emelet: I. számú helyiség és II. számú helyiség 11-es épület Pathogenetikai Osztály Földszint: • I. számú helyiség • II. számú helyiség • III. számú helyiség • IV. számú helyiség Szelenofehérje Kutató Osztály 1. emelet: • I. számú helyiség • II. számú helyiség • III. számú helyiség
Biztonsági elszigetelési szint - 2. szint
Tervezett felhasználás - Az Intézetben kizárólagosan kutatási célú tevékenység folyik. A kísérletes rákkutatási projektek célja a tumorsejtek, illetve azok mikrokörnyezetének pontos feltérképezése korszerű molekuláris biológiai eszközökkel. A modern gyógyszerkutatási, onkogenetikai, pathológiai kutatások elengedhetetlen része a gének, génegyüttesek, szignál-transzdukcis útvonalak, receptorok, és egyéb lehetséges terápiás célpontok azonosítása, és szerepük tisztázása. • Molekuláris Genetikai Osztály számos olyan kutatási programban vesz részt, amelyek fókuszában a daganatos megbetegedésekre hajlamosító-, illetve az öröklött rákkockázatot módosító új gének megismerése a cél. • Molekuláris Immunológia és Toxikológia Osztály kutatásainak középpontjában a Reaktív Oxigén Származékok (ROS) és Reaktív Kén Származékok (RSS) oxidatív stresszben (például kemo- vagy sugárterápia-indukált) és redoxivezérelt sejten belüli jelátviteli folyamatokban (terápiás célpontok azonosítása és rezisztencia útvonalak feltérképezése kapcsán) betöltött szerepei állnak. • Szelenofehérje Kutató Osztályának a szelenofehérjék egészséges és kóros folyamatokban betöltött szerepének és jelentőségének vizsgálata a cél. • Kísérletes Farmakológiai Osztály fő kutatási aktivitása az onkológián belül a tumor progresszió és az áttétképzés biológiájának vizsgálata. Vizsgálják a tumorsejtek migrációs aktivitását és adhéziós tulajdonságait, emelett az extracelluláris matrix elemeivel kialakított kapcsolatukat is. Részt vesznek új terápiás célcsoportok, hatékonyabb terápiás módszerek kifejlesztésében, valamint vizsgálják a terápiával szembeni rezisztenciát. • Pathogenetikai Osztály fő kutatási területei között megtalálhatjuk a daganatok szűrésére, korai diagnózisára fókuszáló fejlesztéseket, amelyek keretében új biomarkereket keresnek és validálnak keringő DNS és tumorsejtek azonosításával genomikai módszerekkel colorectális, emlő, pancreas, prostata, melanoma és fej-nyaki daganatokban. Ezen felül reziduális tumorsejtek és mikrometasztázisok kimutatására is alkalmas diagnosztikai módszereket is fejlesztenek. Molekulárisbiológia technikák (pl. DNS microarray, NGS szekvenálás) alkalmazásával keringő micro RNS mintázatot, daganatokra jellemző molekuláris staginget, a tumorsejtek szaporodásában, túlélésében, valamint a daganatok progressziójában szerepet játszó genetikai mintázatokat határoznak meg többféle szöveti eredetű daganatban. Ezeken felül részt vesznek új terápiás célpontok azonosításában, terápiás érzékenységet módosító genetikai összefüggések feltárásában, valamint személyre szabott terápiás tervek kialakításában.
Környezeti kockázatértékelés - A laboratóriumokban használt emlős daganatsejt vonalak felhasználása BSL-2 szintnek megfelelő protokollok szerint, minden esetben lamináris fülkében történik. A megtermelt emlős/humán fehérjéknek nincs egészségkárosító hatása eddigi ismeretek szerint. Így az előállított géntechnológiával módosított törzsek környezetre, illetve az emberi szervezetre gyakorolt hatása megegyezik a gazdatörzsek környezetre, illetve emberi szervezetre gyakorolt hatásával. Bakteriális GMO létrehozása esetében a laboratóriumban a donort és a szülői szervezetet nem használják, így annak kockázatértékelése a laboratórium esetében nem értelmezhető. Az eljárásban felhasználásra kerülő befogadók az Escherichia coli BL21(DE3)pLysS, NEB Stable, NEBExpress, TOP10, DH5α-T1R, NEB Turbo, C321ΔA és JM109 sejtek. A termék expresszióját végző Escherichia coli fenntartása és tárolása laboratóriumunkban történik. A baktériumokkal foglalkozó munkatársak képzettek, több éves gyakorlattal rendelkeznek, ismerik és betartják azokat a szabályokat, amelyek azért vannak, hogy élő szervezet ne jusson ki a laboron kívül. A nem immunszuprimált állatok a környezetbe jutva szaporodásra képesek, azonban az állatház elrendezése, speciális zsilipelési rendszer miatt ennek lehetősége a gyakorlatban kizárt. Az állatok genetikai módosításai más fajokra (így a velük dolgozó emberekre) nem átvihető, így nem jelentenek genetikai kockázatot a dolgozókra. A stabilan kifejeződő mutációk patológiás hatása nem ismert, jelenlétük nem köthető kórképek kialakulásához. Az immunszuprimált állatok súlyos immundeficienciával élnek. Ennél fogva a nem steril környezetben életképtelenek, így a környezetre nem jelentenek veszélyt. Tartásuk minden esetben elszigetelt helyiségben, kezelésük védőöltözetben történik. Tenyésztésük kizárólag SPF besorolású, zsiliprendszerrel ellátott helyiségekben történik.
Balesetelhárítás - A genetikailag módosított szervezetek, laboratóriumi törzsek kezelése zárt rendszerű laboratóriumokban történik. A keletkezett hulladékot típusától függően autoklávozással, nátrium-hipoklorittal, detergensekkel ártalmatlanítják. A szilárd hulladékot a megfelelő (éles/szúrós vagy nem éles/szórós) tárolóba gyűjtve, biológiai veszélyes hulladékként, veszélyes hulladék elszállítását végző partner szállítja el az Intézetből. A folyékony hulladékot 10 % hypo oldattal, avagy autoklávozással biológiailag inaktiválják. majd az előírások szerinti 20 literes gyűjtőtartályban gyűjtik, más toxikus folyadékokkal együtt. A hulladék megsemmisítése, elszállítása az érvényes hulladékkezelési szabályok betartásával történik.
Publikus - Igen
Kérelmező neve - Országos Onkológiai Intézet
Engedély típusa - Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozása
Felhasználható szervezet(ek) - plazmidok (pET28a; pMAL-c6T; pLV -sgRNA(BsmBI)-WT Cas9-PuroR; pLV-EF1a-WT Cas9-Flag-P2A-BlastR; pLV(tet) WT Cas9-BlastR; pLV-sgRNA(BsmBI)-PuroR; pMD2.G és psPAX2; pSBbi-PUR; pCMV(CAT)T7-SB100; pcDNA3.1(+)-N-HA; pLVX-EF1alpha-IRES-PuroR; pD441; pD441b; pD441f; pABC2; pABC2b; pABC2f; pGL4.15; pGL4.27; pGL4.32; pGL4.47; pGL4.73; pTRAF; pRRL-EF1; pCas-guide(pCAS9 (pCAS- Amp-target sequence-sgRNA-CAS9; EF1a-GFP-P2-puro; pEGFP-bLBD; pEGFP-bHING;pEGFP-aLBD; pEGFP-aHING; pEGFP-aDNA; pEGFP-aSTR; pEGFP-bDNA; pEGFP-bSTR; pDS-bLBD; pDS-bHING; pDS-aLBD; pDS-aHING; pDS-bDNA; pDS-bSTR; pDS-aDNA; pDS-aSTR; pTRC-GR-aLBD; pTRC-GR-aHING; pTRC-GR-aSTR; pTRC-GR-bLBD; pTRC-GR-bHING; pTRC-GR-bSTR; pTRC-GR-bDNA; MHC-Pro-MHC-Pro-263; MHC-Pro-MHC-Pro-470; MHC-Pro-MHC-Pro-644; MHC-Pro-MHC-Pro-791; MHC-Pro-MHC-Pro-955; MHC-Pro-MHC-Pro-1101; MHC-Pro-MHC-Pro-1284/Nrul; MHC-Pro-MHC-Pro-1284/Srfl; MHC-Pro-MHC-Pro-pS2-Enhancer; MHC-Pro-MHC-Pro-pS2-Control; MHC-Pro-pNFKB-SEAP; MHC-Pro-pHSE-SEAP; MHC-Pro-pTAL-SEAP; MHC-Pro-pMYC-SEAP; MHC-Pro-pGRE-SEAP; MHC-Pro-pSRE-SEAP; MHC-Pro-pNFAT-SEAP; MHC-Pro-pS2-Ap1; MHC-Pro-pS2-Ap1-18; MHC-Pro-pGRE-TAL-SEAP; MHC-Pro-pERE-TAL-SEAP; MHC-Pro-pERE-Prom; MHC-Pro-pGRE-Prom; MHC-Pro-pGRE-d2-EGFP; MHC-Pro-pTA-SEAP; MHC-Pro-pTRE-TA-SEAP; MHC-Pro-pRARE-TA-SEAP; MHC-Pro-pTAL-d2-SEAP; MHC-Pro-pTAL-d2-EGFP; MHC-Pro-pTAL-LUC; MHC-Pro-pGRE-LUC; MHC-Pro-pSRE-LUC; MHC-Pro-pE2-F-LUC; MHC-Pro-pERE-TA-SEAP; MHC-Pro-pcDNA-ERE-TA; MHC-Pro-pCRE-d2-EGFP; MHC-Pro-pAP1-LUC; MHC-Pro-pEGFR-NUC; MHC-Pro-pEyFR-ACTIN; MHC-Pro-pEGFR-C1; MHC-Pro-pEGFR-C2; MHC-Pro-pEGFR-C3; MHC-Pro-pDS-RED-C1; MHC-Pro-pDS-RED-C2; MHC-Pro-pDS-RED-N1; pGL3-pGL3-Basic; pGL3-pGL3-Promoter; pGL3-pGL3-Control; pGL4-pGL4.14-LUC2-HYG; pRL-pRL-TK; pcDNA-pcDNA-GrB_3.1; pcDNA-pcDNA-GrA_3.1;) / Tioredoxin-fold” fehérjék (Humán Tioredoxin 1 (TXN1; Trx1); Humán TXN2 (Trx2); Humán TXNDC17 (TRP14); Humán TXNL1 (TRP32); TXNDC3; TXNDC6; TXNDC8; TXNDC9;) / Glutation peroxidáz családba tartozó fehérjék (Humán Glutation peroxidáz 1 (GPX1); Humán GPX2; Humán GPX3; Humán GPX4;) / Glutaredoxin (GLRX2 (glutaredoxin)) / Escherichia coli (BL21(DE3)pLysS; BL21 (DE3); NEB Stable; NEBExpress; TOP10; DH5α-T1R; NEB Turbo; C321ΔA; JM109; ER2738) / egér (Mus musculus) (FVB.Cg-Tg(CAG-EGFP)B5Nagy/J • B6.Cg-Rag2tm1.1Cgn/J • B6.129X1-Mpotm1Lus/J) / egér (Mus musculus) (NOD.Cg-Prkdcscid Il2rgtm1Wjl/SzJ)
Feltöltött határozat - BGMF_410_8_Országos Onkológiai Intézet_létesítmény.pdf.pdf
Felelős vezető(k) neve - Dr. Nagy Péter, Dr. Patócs Attila, Dr. Tóvári József, Dr. Csuka Orsolya, Prof. Dr. Elias Arnér