BGMF/728-11/2022

Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biokémiai Intézet részére
Évszám

2022

Kérelmező neve

Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Kiadmányozás dátuma

2022-10-20

Kérelmező címe

Csongrád-Csanád vármegye, 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

Aspergillus niger - Coprinopsis cinerea - Pleurotus ostreatus -

Létesítmény neve

Biokémiai Intézet

Létesítmény címe

6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Tervezett felhasználás

Nem patogén, Asco- és Basidiomycota törzsekbe tartozó fonalas gombák fejlődésbiológiájának kutatásával összefüggő reverz genetikai kísérletek (génkiütés, overexpresszió, ektopikus expresszió, fúziós gének expressziója).

Környezeti kockázatértékelés

A kutatások során nem-patogén fonalas gombák és laboratóriumi modellként használt baktériumtörzsek kerülnek felhasználásra. A genetikai módosítások eredményeként ezen törzsek életképessége csak csökkenhet, a környezethez új típusú alkalmazkodások megjelenése kizárható (többnyire géndeléciós ill. GFP/RFP gének bejuttatásának köszönhetően). A legtöbb felhasznált törzs auxotróf, azaz a természetben képtelen túlélni, kizárólag, laboratóriumi körülmények között, a megfelelő táptalaj, illetve tápoldat alkalmazása mellett tartható életben. Minden kísérleti munkafolyamat végén a használt törzsek autoklávozással kerülnek elpusztításra, ezáltal annak kockázata, hogy a környezetbe kijussanak, elhanyagolható. A keletkező biológiai hulladék a környezetben lebomlik, veszélyes anyagokat nem tartalmaz, komposztként rövid időn belül mineralizálódik, ezáltal élettelen hulladékként sem szennyezi a környezetet.

Balesetelhárítás

A laboratóriumi munkák során keletkező hulladékok (autoklávozott törzsek, genetikailag módosított és nem-módosított gombák és baktériumok) tárolása a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően veszélyes hulladék tárolóban történik. A laboratóriumokban erre a célra gyártott „sárga műanyag dobozokat” használnak, melyeket a kísérletekhez már nem szükséges törzsek belehelyezése után véglegesen lezárnak, majd e törzsek rendszeres időközönként központi intézeti autoklávozással kerülnek elpusztításra.

Határozat letöltése

Letöltés BGMF_728_11_SZBK Biokémiai Intézet 2 zárt rendszer.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Nagy László