BGMF/873-7/2022

Géntechnológiai módosítást végző 1. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a TargetEx Kutató-Fejlesztő Kft. részére
Évszám

2022

Kérelmező neve

TargetEx Kft.

Kiadmányozás dátuma

2022-11-11

Kérelmező címe

Pest vármegye, 2120 Dunakeszi, Madách Imre utca 31/2

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozása / GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

Escherichia coli BL21 (DE3) sejtek (pLysS, Shuffle, Rosetta, Clear Coli, SoluBL), DH5α, TOP10 Élesztő törzsek (Pichia pastoris) - Élesztő (Saccharomyces cerevisiae) - Kluyveromyces lactis - emlős sejtvonalak - CHO-K1, Kínai hörcsög (Cricetulus griseus) CHO, CHO-K1, CHO Tet-On, ExpiCHO, 3T3), Humán sejtvonalak HepG2, MRC-5, HEK293, HTC116) Rovarsejtek Spodoptera frugiperda (Sf9, Sf21); Trichoplusia ni (High5))

Létesítmény neve

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.

Létesítmény címe

1119 Budapest, Fehérvári út 132-144.

Tevékenységbe bevont laborok

• Steril szoba (szobaszám:220); • Expressziós és DNS-labor (szobaszám: 219); • Előkészítő (szobaszám: 218); • Raktár (szobaszám: 008).

Biztonsági elszigetelési szint

1. szint

Tervezett felhasználás

Rekombináns fehérjék heterológ expressziója rovarsejtekben bakulovírusok segítségével. Rekombináns fehérjék előállítása diagnosztikai területen történő felhasználásra.

Környezeti kockázatértékelés

A használt akceptor szervezetek patogenitás és virulencia, fertőzőképesség, allergén hatás, toxicitás és betegség közvetítő vektor jellegük nem ismert. A kutatásban használt vektorok molekuláris biológiai reagenseket forgalmazó cégektől beszerezhetőek. Ezek nagymértékű körültekintéssel úgy lettek kialakítva, hogy a használt befogadó szervezetek patogenitását, virulenciáját, fertőzőképességét, allergén hatását, toxicitását, illetve betegség közvetítő jellégét károsan ne módosíthassák.

Balesetelhárítás

Az egyszer használatos eszközöket (pipettahegyek, műanyag csészék, stb.) fertőtlenítő szerekkel (pl. hipó) kezelik, majd szelektív gyűjtést kövezően elszállíttatják . Az újrahasználható eszközök esetében (üveg-, fém- és műanyag eszközök): fertőtlenítés, detergenssel történő mosogatást követően hőlégsterilizálás (140-160C, 2 óra), vagy autoklávozás (121C, 1 óra) történik. Egyszer használatos steril műanyag eszközök (GMO-val érintkezésbe került), veszélyes hulladéknak minősülnek, amelyet a veszélyes anyagok megsemmisítésére előírt szabályok szerint kezelnek(szelektív gyűjtés, megsemmisítés). A munkafelület tisztítása (pl. steril fülke) - 70% -os alkohollal, valamint megfelelő intenzítású UV lámpa segítségével történik. Szükség esetén egyéb fertőtlenítőszert is alkalmaznak.

Határozat letöltése

Letöltés BGMF_873_7_TargetEx létesítmény.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Lőrincz Zsolt